Vi sprider värme här i Friggesund

Adven levererar fjärrvärme till privat­personer och företag i Friggesund. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. I Friggesund är fjärrvärmen till 99% förnyelsebar. Genom att använda förnybara biobränslen och återvinning av rester från närliggande skogar skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar.

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Friggesund? Kontakta vår kundservice så hjälper dem dig.