Vi sprider värme här i Friggesund

Adven levererar fjärrvärme till privat­personer och företag i Friggesund. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. I Friggesund är fjärrvärmen till 99% förnyelsebar. Genom att använda förnybara biobränslen och återvinning av rester från närliggande skogar skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar.

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Friggesund? Kontakta vår kundservice så hjälper dem dig.

Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna för 2021 gäller fram till den 31/12 2021. Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad för 2021:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 5 470 kr
Rörlig kostnad = 0,771 x 20 000 = 15 420 kr
Total årskostnad = 20 890 kr