Vi sprider värme här i Bara

Adven levererar fjärrvärme till privatpersoner och företag i Bara. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. I Bara är fjärrvärmen till 100% förnyelsebar. Genom att använda förnyelsebara biobränslen och genom återvinning av rester från närliggande skogar skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar. 

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Bara? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna för 2021 gäller fram till den 31/12 2021. Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad för 2021:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 4 580 kr
Rörlig kostnad = 0,769 x 20 000 = 15 380 kr
Total årskostnad = 19 960 kr

Priserna är angivna exklusive moms. Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Prisreduktion för industriell verksamhet
Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Adven först får en ”Försäkran om avdragsberättigad verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Prisreduktion sker med för närvarande 3,0 öre/kWh på energipriset. Med anledning av att nedsättningen av energiskatten slopas sänks industrirabatten från 3 öre till 1,5 öre fr.o.m. 1 juli 2021.