Adven & Vikarbyn

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Siljan förser vi dagligen cirka 40 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Vikarbyn

Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 bedriver Adven (tidigare Värmevärden) verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna. Det gemensamma bolaget, Värmevärden Siljan AB (numera Adven Siljan AB), bildades den 1 februari 2020 och ägs till 51 % av Adven Sverige AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun.

Vikarbyn ligger vid Siljan, 8 kilometer nordväst om Rättvik. Vi har 32 kunder med totalt 37 anslutningar i Vikarbyn. De förbrukar ungefär 2,5 GWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen av 125 villor. Anläggningen i Vikarbyn byggdes 2001 och består av en fastbränslepanna för biobränslen och en oljepanna som används för spetsvärme vid riktigt kalla vinterdagar.

Har du frågor om fjärrvärmen i Vikarbyn?

Kontakta oss