Adven & Torsby

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Torsby förser vi dagligen över 300 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Torsby

Torsby ligger cirka 12 mil norr om Karlstad i Värmlands län. Adven (tidigare Värmevärden) och Moelven Notnäs AB har ett energisamarbete genom Notnäs sågverk. Samarbetet innebär att Adven investerat i ökad biobränslekapacitet och förbättrad rökgasrening.

Miljövinsterna är stora eftersom värmeverket förser både Notnäs såg och stora delar av fastigheterna i Torsby med värmeenergi. Detta ger i sin tur ytterligare positiv miljöpåverkan eftersom tidigare överbliven bark inte behöver transporteras med lastbil till andra värmeverk.

Anläggningen består av två fastbränslepannor och två oljepannor. Bränslet består i huvudsak av bark och spån från sågverket, torrflis och en liten mängd eldningsolja. Energiförsäljningen är cirka 92 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen hos 4600 villor.

 

Har du frågor om fjärrvärmen i Torsby?

Kontakta oss