Adven & Stora Vika

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Stora Vika förser vi dagligen cirka 5 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Stora Vika

I Stora Vika cirka 10 km från Nynäshamn finns ett av våra mindre fjärrvärmenät. Vi har 5 kunder med totalt 6 stycken anslutningar. De förbrukar ungefär 3,5 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen i cirka 175 villor. I Stora Vika har vi en biobränslepanna som eldas med stamvedsflis.

Har du frågor om fjärrvärmen i Stora Vika?

Kontakta oss