Adven & Sörforsa

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Sörforsa förser vi dagligen cirka 25 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Sörforsa

Sörforsa ligger i Hudiksvalls kommun, cirka 1 mil väster om Hudiksvall. Av de 1500 invånarna i tätorten får en del sin värme från vår panncentral. I anläggningen finns en fastbränsleeldad panna. Bränslet utgörs huvudsakligen av torrflis och sågspån.

Har du frågor om fjärrvärmen i Sörforsa?

Kontakta oss