Adven & Sollefteå

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Sollefteå förser vi dagligen cirka 250 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Sollefteå

I Sollefteå producerar vi värme till det lokala samhället av förnybara och återvunna energikällor.

Har du frågor om fjärrvärmen i Sollefteå?

Kontakta oss