Adven & Säffle

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Säffle förser vi dagligen över 260 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Säffle

1998 bildades bolaget Säffle Fjärrvärme, som idag heter Adven Säffle AB och ägs sedan 1 augusti 2017 till 100 procent av Adven (tidigare Värmevärden). Bolagets uppbyggnadsskede blev klart i och med kulvertkorsningen av Byälven 2001. Därmed kan både östra och västra innerstaden försörjas med restvärme från Nordic Paper Seffle. Värmekunderna utgörs av bostäder, lokaler och ett mindre antal industrier.

Samverkan med ortens industrier är väl utvecklad så att Säffleborna har möjligheten att på ett miljöriktigt sätt nyttja värme som annars enbart skulle ha kylts bort i luften eller i Byälven. Produktion sker i ett samarbete med Nordic Paper Seffle.

År 2021 stod bygget av den nya toppmoderna anläggningen i Säffle klar för att säkra hållbar fjärrvärme till kommunen de kommande decennierna. Pannan är byggd för att hantera flera sorters återvunna bränslen och kan samtidigt möta framtidens ständigt ökande miljökrav.

Har du frågor om fjärrvärmen i Säffle?

Kontakta oss