Adven & Rättvik

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Rättvik förser vi dagligen över 500 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Rättvik

Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 bedriver Adven (tidigare Värmevärden) verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna. Det gemensamma bolaget, Värmevärden Siljan AB (Adven Siljan AB), bildades den 1 februari 2020 och ägs till 51 % av Adven Sverige AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun. I Rättviks kommun levererar vi fjärrvärme till tätorten samt till Boda och Vikarbyn.

Anläggningen i Rättvik byggdes 1983 och består av två fastbränslepannor för biobränslen och en oljepanna som används som reserv. Vi har cirka 380 kunder med totalt cirka 500 anslutningar i Rättvik. De förbrukar ungefär 31 GWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen av 1550 villor.

Har du frågor om fjärrvärmen i Rättvik?

Kontakta oss