Adven & Ösmo

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Ösmo förser vi dagligen cirka 15 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Ösmo

Ösmo ligger cirka 10 km norr om Nynäshamn. Vi har 8 kunder med totalt 15 anslutningar i Ösmo. De förbrukar ungefär 9,5 GWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen i 475 villor. De två biobränslepannorna i Ösmo har tillhörande rökgaskondensering som utgör basproduktionen. Det gör att anläggningen i Ösmo har väldigt låga koldioxidutsläpp.

Har du frågor om fjärrvärmen i Ösmo?

Kontakta oss