Adven & Mora

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Mora förser vi dagligen över 1000 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Mora

Utmelandsverket är Advens huvudproduktionsanläggning i Mora, här arbetar våra medarbetare dygnet runt, året runt med att underhålla och driftoptimera fjärrvärmen för närområdet. Värmen i Mora fjärrvärmenät kommer i huvudsak från avfallsförbränning, biobränslen och spillvärme från det lokala sågverket, Bergkvist/Siljan.

Fjärrvärmen i Mora startade under 1970-talet med kommunala byggnader och bostadsrättföreningar. Sedan dess har fjärrvärmenäten utvecklats och vuxit. Idag täcker fjärrvärmenätet större delen av Mora tätort.

Under åren som gått har verksamheten vuxit både i antal kunder och i levererad volym för att idag bli den dominerande uppvärmningsformen i Mora tätorter. Idag värmer vi över 1000 fastigheter i Mora med fjärrvärme. Våra största kunder är Mora kommun med det lokala bostadsbolaget Morastrand och Mora lasarett. Större industrier som använder fjärrvärme är FM Mattsson, Mora Kniv, Wibe, CW Lundberg. Vi värmer också Vasaloppets mässtält under vinterveckan med fjärrvärme.

Leverans av allokerad ursprungsspecifik fjärrvärme

Under 2023 har levereras skett med en energivolym av 246 MWh ursprungsspecifik fjärrvärme med 0 kg CO2/MWh, koldioxidekvivalenter till Region Dalarna

Har du frågor om fjärrvärmen i Mora?

Kontakta oss