Adven& Leksand

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Siljan förser vi dagligen över 1000 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Leksand

Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 bedriver Adven (tidigare Värmevärden) verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna. Det gemensamma bolaget, Värmevärden Siljan AB, bildades den 1 februari 2020 och ägs till 51 % av Adven Sverige AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun. I Leksands kommun levererar vi fjärrvärme till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus.

Produktionen av fjärrvärme sker till 99 procent med biobränsle från Dalarnas skogar. I Limhagen, alltså nära miljöstationen i Leksand, finns vår anläggning som byggdes 2000. Anläggningen består av två fastbränslepannor och en oljepanna för reserv. Vår nyaste biobränslepanna – som vi kallar Flisa – installerades 2009.

Har du frågor om fjärrvärmen i Leksand?

Kontakta oss