Adven & Kopparberg

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Kopparberg förser vi dagligen över 60 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Kopparberg

Kopparberg är centralorten i Ljusnarsbergs kommun, Örebro län. Orten präglas främst av sin historia inom Bergslagen med gruvor och hyttor men även av skogsnäringen. Numera domineras den dock av Kopparbergs Bryggeri som framgångsrikt exporterar öl och läsk bryggda på ortens fina källvatten. Vi försörjer de större fastigheterna på orten med fjärrvärme producerad med rent träbränsle.

Adven producerar och distribuerar 11 GWh fjärrvärme till Kopparberg. Panncentralen Gruvbacken består av en brikett/flispanna på 2,5 MW samt två oljepannor som reserv och spetslast. Värmeproduktionen baseras för närvarande på flis, pellets samt olja.

Har du frågor om fjärrvärmen i Kopparberg?

Kontakta oss