Adven & Insjön

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Siljan förser vi dagligen över 1000 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Insjön

Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 bedriver Adven (tidigare Värmevärden) verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna. Det gemensamma bolaget, Värmevärden Siljan AB, bildades den 1 februari 2020 och ägs till 51 % av Adven Sverige AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun.

Insjön ligger cirka 10 kilometer sydost om Leksand. Orten är känd för sitt stora postorderföretag men även sina sågverk. Vår värmeanläggning i Insjön – BIODALs biopanna Jenny – byggdes 2016 och ligger på Bergkvist-Insjöns sågverk. Produktionen av fjärrvärme sker till 99 procent med biobränsle från Dalarnas skogar. Vi levererar årligen cirka 10 GWh i Insjön vilket motsvarar årsförbrukningen av 500 villor.

Har du frågor om fjärrvärmen i Insjön?

Kontakta oss