Adven & Iggesund

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Iggesund förser vi dagligen cirka 25 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Iggesund

Strax söder om Hudiksvall ligger den lilla industriorten Iggesund. Här levererar vi värme både till villor och till stora industrier. Vi samarbetar gärna med industrierna för att ta reda på värme som annars skulle gå till spillo. Iggesunds Bruk är ett exempel där vi återanvänder energi för uppvärmning av fastigheter. Det har vi gjort sedan 2005.

Genom energisamarbetet med Iggesund Paperboard (bilden) förses Iggesunds tätort med fjärrvärme. 75 procent av värmen i husen och varmvattenkranarna produceras med hjälp av restvärme. En värmeväxlare ser till att ta till vara på energi som tidigare gick ut i havet.

Har du frågor om fjärrvärmen i Iggesund?

Kontakta oss