Adven & Hudiksvall

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Hudiksvall förser vi dagligen cirka 700 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Hudiksvall

Mitt i Sverige, efter Hälsingekusten, ligger Hudiksvall. Här bor 37 000 glada Hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort. Det är en av Norrlands allra äldsta städer med en bevarad fiskarstad i centrum. Mitt i denna idyll befinner sig Adven (tidigare Värmevärden) för att år efter år producera hållbar värme samt förnyelsebar el genom de anläggningar och fjärrvärmenät som finns i närområdet. Fjärrvärmenätet i Hudiksvall med omkringliggande orter har successivt byggts ut från starten 1974.

Vi levererar värme till allt ifrån villor till stora industrier, med industrierna samarbetar vi gärna för att ta reda på värme som annars skulle gå till spillo.

Djupedsverket utgör med sitt läge nära Hudiksvall en basproduktionsanläggning av fjärrvärme för Hudiksvalls centralort. I Hudiksvall produceras dessutom elkraft vid kraftvärmeverket.

I Hudiksvall använder vi även fjärrvärme för att producera kyla i fastigheter. Vi använder sorptiv kylteknik vilket innebär att inga köldmedier används, det minskar också elanvändningen och det är bra.

 

 

Har du frågor om fjärrvärmen i Hudiksvall?

Kontakta oss