Adven & Grythyttan

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Grythyttan förser vi dagligen cirka 45 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Grythyttan

Mellan sjöarna Torrvarpen och Sör-Älgen ligger den före detta bruksorten Grythyttan. Här fann man silver på 1600-talet och Grythyttan var en del av det blomstrande Bergslagen. Idag håller vår panncentral stora delar av samhället Grythyttan varmt. Bland våra kunder finns också Måltidens Hus, Grythyttans Gästgiveri, ortens industri och Hällefors kommun med bostadsbolag.

Panncentralen i Grythyttan består av en brikett/flispanna på 1,5 MW samt en oljepanna som spets och reserv. Vi levererar 5,5 GWh värme i Grythyttan.

Har du frågor om fjärrvärmen i Grythyttan?

Kontakta oss