Adven & Delsbo

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Delsbo förser vi dagligen över 50 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Delsbo

Delsbo ligger vackert beläget vi Dellensjöarna och är en typiskt lämplig ort för en mindre fjärrvärmeanläggning. Tätorten består främst av bostadshus och affärslokaler med villabebyggelsen runtom.

Panncentralen i Delsbo förser tätorten med fjärrvärme. Panncentralen som togs i drift 2002 har en fastbränslepanna på 2,5 MW för oförädlade biobränslen och en rökgaskondensering på 0,6 MW. Det gör att anläggningen till största delen drivs av förnyelsebart bränsle. Anläggningen är försedd med tre oljepannor men de utgör spets- och reservpannor.

Har du frågor om fjärrvärmen i Delsbo?

Kontakta oss