Felsökning värme

Bor du i en lägenhet bör du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Tänk på att de åtgärder du utför görs på eget ansvar eftersom du äger din egen fjärrvärmecentral. Är du osäker rekommenderar vi dig att kontakta en behörig VVS-montör.

Felsökning

1. Finns det något pågående avbrott?

Se Driftinformation för att se om något avbrott påverkar dig just nu. Du kan även se om fastigheten försörjs med fjärrvärme genom att känna efter om ingångsröret till din fastighet är varmt. Om röret är kallt kan det finnas ett pågående avbrott i din ort, men annars är det troligtvis ett problem hemma hos dig.

2. Kontrollera fjärrvärmecentralen

1. Kontrollera att cirkulationspumpen är igång och att tryckmätaren är inställd på 1 bar. Det finns en tryckmätare i din fjärrvärmecentral som anger inställningarna.

2. Om trycket är lägre än 1 bar så kan du försiktigt vrida på påfyllningsventilen tills trycket blir rätt.

3. Om trycket i cirkulationspumpen redan är korrekt inställt, så kan du istället prova att höja temperaturen på värmeregleringen. Se vilken temperatur som är inställd och höj tills du når önskad temperatur.

Så här gör du:

Skruva på den svarta ratten inåt för att höja temperaturen på varmvattnet.

Om temperaturen på varmvattnet varierar kan ventilen kärva. Då bör du motionera ventilen genom att skruva ratten fram och tillbaka samtidigt som du spolar varmvatten.

4. Märker du ingen skillnad kan du starta om din fjärrvärmecentral genom att slå av och på strömmen.

3. Lufta elementen

Ibland kan det hända att luft kommer in i elementen. Det innebär att varmvattnet inte i samma mån kan färdas runt i elementen.

  1. Innan du luftar elementen: Känn på elementen. Är elementen kalla, trots att värmen är påslagen, så kan det ha kommit in luft. Se om flera element är kalla, eller om det bara är enstaka element som inte fungerar.
  2. Om flera element är kalla kan trycket i systemet vara för lågt (se trycket i cirkulationspumpen genom stegen ovan).
  3. Om du planerar att lufta hela systemet bör du först stänga av cirkulationspumpen.

Så luftar du ett element

För att lufta elementen behöver du en skål, en elementnyckel och något att torka upp eventuellt vattenspill med.

  1. Håll skålen under ventilen för att fånga eventuellt vattenspill.
  2. För sedan in elementnyckeln i elementets ventil och vrid försiktigt moturs.
  3. När det sedan kommer en jämn stråle vatten är elementet färdigluftat. Om vattnet redan från början följer en jämn stråle, betyder det att det inte fanns luft i systemet.
  4. Vrid sedan tillbaka ventilen medurs.

4. Kontrollera termostaten

Om rören till elementen skulle vara varma, men elementet trots det är kallt, så kan ventilpiggen innanför termostaten ha fastnat. Att termostaten fastnar, kan vara vanligt om den är avstängd under en längre tid.

  1. Börja med att skruva av termostaten.
  2. Tryck försiktigt in piggen bakom termostaten. Om piggen inte rör sig har den fastnat. Prova att försiktigt knacka på piggen med hjälp av en hammare.
  3. Använd en liten tång för att ta tag i ventilen. Tryck sedan försiktigt in nålen någon millimeter och dra sedan tillbaka nålen försiktigt. Om du drar i ventilen för hårt, så kan istället nålen lossna och ventilen börja läcka.

5. Kontakta vår kundservice eller felanmälan

Om fastigheten fortfarande inte blir varm efter du kontrollerat fjärrvärmecentralen och elementen, kan du istället kontakta vår kundservice eller felanmälan.