Felsökning oljud

Bor du i en lägenhet bör du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Tänk på att de åtgärder du utför görs på eget ansvar eftersom du äger din egen fjärrvärmecentral. Är du osäker rekommenderar vi dig att kontakta en behörig VVS-montör.

Felsökning

1. Starta om fjärrvärmecentralen

Hör du konstiga ljud ifrån fjärrvärmecentralen, så kan det ibland hjälpa att stänga av och sätta på din fjärrvärmecentral. Detta gör du genom att slå av och på strömmen, för att sedan lyssna om ljudet försvinner.

2. Lufta elementen

Ibland kan det hända att luft kommer in i elementen. Det innebär att varmvattnet inte i samma mån kan färdas runt i elementen.

Innan du luftar elementen:

1. Känn på elementen. Är elementen kalla, trots att värmen är påslagen, så kan det ha kommit in luft. Se om flera element är kalla, eller om det bara är enstaka element som inte fungerar.

2. Om flera element är kalla kan trycket i systemet vara för lågt (se trycket i cirkulationspumpen nedan).

3. Om du planerar att lufta hela systemet bör du först stänga av cirkulationspumpen.

4. Kontrollera att cirkulationspumpen är igång och att tryckmätaren är inställd på 1 bar. Det finns en tryckmätare i din fjärrvärmecentral som anger inställningarna.

5. Om trycket är lägre än 1 bar så kan du försiktigt vrida på påfyllningsventilen tills trycket blir rätt.

Så luftar du ett element

För att lufta elementen behöver du en skål, en elementnyckel och något att torka upp eventuellt vattenspill med.

1. Håll skålen under ventilen för att fånga eventuellt vattenspill.

2. För sedan in elementnyckeln i elementets ventil och vrid försiktigt moturs.

3. När det sedan kommer en jämn stråle vatten är elementet färdigluftat. Om vattnet redan från början följer en jämn stråle, betyder det att det inte fanns luft i systemet.

4. Vrid sedan tillbaka ventilen medurs.

3. Har du för hög hastighet på din cirkulationspump?

Är hastigheten för hög i cirkulationspumpen så kan det låta ifrån ett element eller ifrån fjärrvärmecentralen. Cirkulationspumpen styr hur fort vattnet cirkulerar i rören och elementen. Därför behöver pumpen gå så långsamt som möjligt för att ge den bästa effekten, dock fortfarande inom tillräcklig hastighet för att försörja fastigheten med värme.

4. För rådgivning

Om du upplever stora problem med oljud utanför kundservice öppettider, så kan du istället kontakta vår felanmälan. Här hittar du våra aktuella öppettider, tillsammans med kontaktuppgifter till både vår felanmälan och kundservice.