Energy as a service®

Långsiktiga partnerskap för hållbar energi- och vattenförsörjning

En av industrins många utmaningar idag är ett ökat tryck på att investera i energi- och vattenförsörjningen. Ständigt återkommande frågor är hur man bäst finansierar sådana kritiska och långsiktiga investeringar och hur man ska prioritera när samhällets krav på att bedriva en hållbar verksamhet ökar. Även fastighetssektorn arbetar mot konkreta klimat- och miljömål, ofta med energi som ett viktigt fokusområde. Dock tillhör inte energiproduktion kärnverksamheten och därför vill många fastighetsägare inte äga energianläggningar eller så saknas resurser för att driva sådana projekt.

Advens Energy as a service-modell är ett sätt att övervinna dessa utmaningar. Med oss som långsiktig partner kan ni uppnå en hållbar och pålitlig energiförsörjning och samtidigt fokusera på att stärka er verksamhet för framtiden. Vi står för investeringskostnaden och tar ansvar genom hela processen: från utveckling och byggnation av anläggningen, till drift och underhåll, inklusive övervakning dygnet runt och ständiga förbättringar på anläggningen.

I den här videon förklarar vi hur våra partnerskap fungerar i praktiken för industrier. Modellen är densamma för fastighetsbolag.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar genom hela kedjan, från design och byggnation till drift och underhåll av anläggningen, för att inte nämna övervakning dygnet runt samt kontinuerliga förbättringar.

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av projektet.

Drift och underhåll

Pålitlighet i energileveranserna säkras genom 250 driftexperter och med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

De olika delarna i vår Energy as a service-modell

Utveckla

Vi börjar alltid med en noggrann genomgång av kundens processer, verksamhet och befintliga behov. Adven sätter ihop ett team med experter som arbetar tillsammans för att utveckla den mest optimala lösningen för kunden. Vi djupdyker i alla energirelaterade områden, granskar energi- och vattenförbrukning och utforskar potential i restprodukter och avloppsvatten. Ur analysen kommer ett tekniskt koncept för den nya lösningen.

 • Skräddarsydda lösningar som möter kundens behov och krav
 • Finansiella beräkningar och tekniska beräkningar på site
 • Helhetsgrepp på processerna och ett långsiktigt perspektiv
 • Teknik- och bränsleoberoende lösningar

Bygga och äga

En av hörnstenarna i vår modell är att Adven står för investeringskostnaden. Energy as a service-modellen innefattar ett långsiktigt leveransavtal där hela processen från konceptutveckling till drift av den färdiga anläggningen utförs av Adven. Vi erbjuder ett finansieringsalternativ där investeringen inte belastar kundens balansräkning och som då gör det möjligt för dem att istället investera i den egna kärnverksamheten. Advens projektorganisation ser till att anläggningen byggs enligt konceptplanen och inhämtar även expertis från den interna driftorganisationen för att säkerställa att lösningen fungerar som planerat och möter kundens behov efter driftsättning.

 • Capex täcks av Adven
 • Investeringskostnaderna belastar inte kundens balansräkning
 • Byggprojektet utförs av Adven
 • Adven leder samordningen av leverantörer

Drift och underhåll

När anläggningen är färdigbyggd är Advens drift- och underhållsorganisation, som består av 250 experter, ansvariga för den dagliga driften av anläggningen. Vårt servicenätverk har övervakning dygnet runt och sträcker sig över alla länder där vi är verksamma med lokal driftpersonal nära eller ibland på kundens anläggning. Utöver det är alla Advens anläggningar kopplad till ett fjärrövervakningssystem. Advens centrala kontrollrum övervakar driften av anläggningarna 24/7.

 • Optimerad lösning efter kundens behov
 • Drift och underhåll med specialistkompetens och erfarenhet
 • Övervakning och uppföljning
 • Hög pålitlighet och kostnadsmedvetenhet med 24/7 fjärrövervakning
 • Tillgång till kompletterande energislag för reservbehov

Förbättra

Tillsammans med kunden utvecklar och förbättrar Adven anläggningen baserat på feedback, förändrade behov och förbättringspotential. Våra samarbeten utvecklas i takt med kundens verksamhet. Med ett långsiktigt perspektiv och god insikt i kundens processer och metoder är Adven redo att utveckla anläggningarna för att kunna möta förändrade krav på kundens verksamhet.

 • Kundvård och gemensamt utvecklingsarbete
 • Analys av energidata
 • Utökande av tjänsten och uppdateringar i den tekniska lösningen
 • Återanvändning av utrustning
 • Flexibilitet och skalbarhet
 • Minskad finansiell risk
Ångförbrukningen var en betydande kostnadspost, och därför ville vi hitta nya lösningar för hela vår produktionsprocess. Samtidigt ville vi minska vårt koldioxidavtryck för att uppfylla våra hållbarhetsmål. Advens förslag på en ny indunstningsmetod slog två flugor i en smäll.
Ville Kyläkoski
Fabrikschef, DuPont FinnFeeds Finland

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?

Ladda ner vår guidebok för Energy as a service®

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.