Augusti 20, 2021
Artiklar

Vattenrening som tjänst hjälper industrier att prioritera vattenhanteringen

De flesta industriföretag sköter idag sin vattenrening själva på ett eller annat sätt. Genom att istället köpa vattenreningen som en tjänst kan företag ge vattenfrågan ett större fokus och minska sitt klimatavtryck samtidigt som man kan frigöra resurser till annat.

Att rena och behandla industrivatten är en komplicerad och resurskrävande process. Nästan alla industriföretag hanterarar idag den här processen själva på ett eller annat sätt.

Vissa företag skickar sitt avloppsvatten till kommunala reningsverk, vilket ofta kräver att vattnet förbehandlas innan det kan skickas iväg. Andra företag har egna reningsverk, vilket kräver löpande underhåll. När reningsverken närmar sig slutet av sin livslängd blir det också dags att börja fundera på nya investeringar. I båda fallen innebär det att resurser tas från kärnverksamheten.

– Ofta tänker man kanske inte på att rening av avloppsvatten också kan outsourcas. På så vis kan man frigöra resurser så att företaget kan fokusera på sin egen kärnverksamhet, säger Advens konceptchef Jani Vuorinen.

Återvinning av vatten innebär att ta ansvar och skapa besparingar

Hur vattenreningen görs har stor betydelse för industrins samlade miljöpåverkan. Därför regleras detta genom EU-förordningar, nationell lagstiftning och lokala miljötillstånd.

Samtidigt innebär det att en effektiv vattenrening ger möjligheter för företag att både bli mer hållbara och förbättra sina affärer. Avloppsvatten kan ses som en del i ett företags cirkulära ekonomi: det kan renas och återanvändas. Därmed minskar behovet av både stadsvatten och energi, och samtidigt kan viktiga råvaror eller näringsämnen återvinnas från avloppsvattnet.

– Effektiv vattenrening är en viktig del i hållbarhetsarbetet för industriföretag – och därigenom en möjlighet att skapa en positiv bild av företaget utåt. Dessutom innebär det ofta en direkt besparing eftersom det kan minska avloppsflödena och förbrukningen av stadsvatten, säger Jani Vuorinen och fortsätter:

– I vissa fall fungerar anläggningens processer också bättre när vattenkvaliteten förbättras, och det kan leda till mer kostnadseffektiv produktion. Det här är goda skäl till att varje företag borde ha en egen avloppsrening på plats på platsen.

Tjänsten skräddarsys alltid för respektive företag

Traditionellt har industriföretag haft ett begränsat antal olika lösningar för vattenrening att välja mellan. Det vanliga har varit att företagen anlitar en konsult för att få hjälp att hitta den lämpligaste utrustningsleverantören och lösningen.

Utvecklingen har kommit långt sedan dess – idag är det möjligt att utveckla skräddarsydda lösningar för varje företag. Advens servicemodell innebär att Adven designar en lösning utifrån varje företags specifika förutsättningar – och sedan tar ett helhetsansvar för att förverkliga lösningen. Det innefattar allt från investeringen i reningsverket till projektledning, drift av anläggningen, underhåll och övervakning dygnet runt – alla dagar i veckan. Här kan du läsa mer om Advens servicemodell.

Elina Isokangas, som är konceptutvecklare på Adven, förklarar hur processen går till:

– I början av ett projekt fastställer vi företagets behov och tittar på hur vattenreningen kan förbättras. Vi undersöker om vi kan optimera anläggningens processer så att det skapas mindre avloppsvatten, om det går att återvinna vatten från processerna eller om det renade avloppsvattnet kan återanvändas.

– Utifrån kundens behov och situation utformar vi en ny lösning tillsammans, den kan omfatta både vattenrening och värmeåtervinning. Bolagets avloppsvatten analyseras och sedan tas ett preliminärt koncept och en ungefärlig prisuppskattning tas fram. Om kunden ger grönt ljus utarbetas förslaget mer detaljerat, optimeras och vid behov pilottestas det också för att säkerställa att lösningen blir tillförlitlig och kostnadseffektiv, fortsätter Elina.

Reningsmetoden kan till exempel innebära membranteknik, jonbyte, kemisk behandling, indunstning eller biologisk rening. I de flesta fall kombineras olika tekniker för att uppnå det önskade resultatet.

– Att arbeta utan tekniska begränsningar är både spännande för våra experter och viktigt för kunden. Det som är unikt med vårt tillvägagångssätt är att vi kombinerar vår omfattande vattenreningsexpertis med en kundfokuserad och lösningsorienterad verksamhetsmodell, säger Vuorinen.

Läs också:

Tekniken som skapar värde från slam och restströmmar

Lösningar för industriell vattenrening

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?