September 28, 2021
Artiklar

Så värmer vi större fastigheter med geoenergi – och tar vara på den lokala energin

Fastighetsägare har idag ett stort tryck på sig att inte bara att spara kostnader, utan också att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Förväntningarna kommer från investerare, från hyresgäster och från allmänheten. Det här är något vi får höra från alla vi talar med i branschen.

Eftersom energianvändningen är en viktig faktor för en fastighets livscykelkostnader är förbättrad energieffektivitet en uppenbar del av lösningen. Minskad energianvändning innebär både sänkta kostnader och mindre belastning på miljön. Lägg till lokala och förnybara energikällor, så har vi kommit en bra bit på vägen.

Många företag som vänder sig till oss frågar om geoenergi, eftersom de redan är väl bekanta med dess fördelar och goda förutsättningar i Sverige. Samtidigt tänker många fortfarande att geoenergi enbart är för bostadsfastigheter. Det är det inte – vi har implementerat storskaliga geoenergilösningar på såväl små tomter som köpcentrum och andra stora fastigheter.

Solenergi brukar också efterfrågas från kunder och vi försöker alltid hitta nya sätt att integrera solenergi i våra uppvärmningssystem. Sedan brukar det ta stopp.

Men faktum är att det ofta finns fler energikällor kring fastigheten, energi som man med olika tekniska lösningar kan ta vara på för att göra fastigheten mer energieffektiv. En lösning som är skräddarsydd för fastighetens behov kan till exempel utnyttja kondensenergin i en livsmedelsbutiks kylutrustning. Eller om det finns vattenvägar i närheten kan vi undersöka möjligheten att utnyttja deras termiska energi. För en av våra kunder har vi exempelvis anslutit energianläggningen till älven intill. Luft-till-vatten-värmepumpar är en annan teknik att överväga om geoenergipotentialen är för liten i sig.

Kort sagt, vi försöker alltid hitta den bästa lösningen för varje fastighet, med hänsyn till storlek, plats, verksamhet och möjliga termiska energikällor i fastigheten eller i närområdet. Vad vi kan uppnå? En koldioxidneutral lösning med minskad energiförbrukning och avsevärda kostnadsbesparingar.

Jämfört med traditionella lösningar kan vi på det sättet minska koldioxidutsläppen en hel del, och därigenom stödja våra kunder i arbetet med att nå sina hållbarhetsmål. Ett sådant mål kan exempelvis vara att fastigheten ska certifieras enligt BREEAM eller LEED, och därigenom bli mer attraktiv för potentiella hyresgäster.

Kostnadsbesparingar börjar ackumuleras från dag ett. Precis som i vår modell Energy as a service letar vi alltid efter den mest kostnadseffektiva lösningen – och fastighetsägaren behöver aldrig mer göra några investeringar i energilösningen.

Vi gör det också enkelt för våra kunder. Vi tar hand om planering, genomförande, investeringar, drift, underhåll och kontinuerlig utveckling av energilösningen.

Så, om du bygger en ny fastighet, renoverar en befintlig – eller bara är intresserad av att göra din fastighet mer kostnadseffektiv och hållbar – kontakta oss!

Anssi Juvonen

Försäljningschef, Adven Finland

Anssi Juvonen, försäljningschef för energilösningar för stora fastigheter.

Anssi är expert på energifrågor och hjälper fastighetsägare att nå sina hållbarhetsmål genom energilösningar med rätt kombination av energikällor för varje fastighet. Han ser det som ett viktigt och konkret sätt att öka användningen av förnybar energi och främja koldioxidneutralitet – och samtidigt göra energiförsörjningen enklare för kunden.

Dela

Maria Barrio

Senior Sales Manager Real Estate Energy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?