December 3, 2020
Artiklar

Så testar vi stora förändringar i liten skala – säkert och riskfritt

Adven har arbetat med energi-, vatten och processinfrastruktur i snart 40 år och har på så vis samlat värdefull kunskap och erfarenhet som vi använder när vi utvecklar nya lösningar. Det förekommer dock att den bästa lösningen för kundens situation är baserad på ny teknik, är särskilt komplex eller på andra sätt innehåller osäkerheter. I de fallen jobbar vi med pilottester för att kunna garantera en lösning som fungerar i praktiken. Pilottestning är en integrerad del i Advens servicemodell och möjliggör testning av komplexa och innovativa lösningar utan att kunderna själva behöver ta några operationella risker.

Nya mål kräver ibland stora förändringar. När det kommer till förändringar i en industriverksamhets infrastruktur, som exempelvis i vattenreningen eller energiförsörjningen, kräver det både expertkompetens och erfarenhet. Men när ett företag ska göra något som inte gjorts tidigare kan det finnas osäkerheter som gör att kompetens och erfarenhet inte räcker hela vägen. För att trots osäkerheter kunna garantera att de lösningar vi utvecklar åt våra kunder också fungerar i verkligheten använder vi oss av pilottestning.

Testar ny teknik på ett tryggt sätt

Pilottester är ett nödvändigt verktyg för oss som partner i de fall där vi inte på förhand kan garantera resultatet av den lösning som vi har utvecklat. Det kan till exempel ha att göra med att kunden har för oss unika flöden med komponenter som vi inte arbetat med tidigare. Det kan också vara att den optimala lösningen består av ny teknik som kräver testning.

Vi testar helt enkelt för att se hur en teoretisk lösning fungerar i verkligheten, och för att eliminera eventuella osäkerheter för kunden.

Rätt från början

Fördelarna med att pilottesta är att både vi och kunden vet att när man väl bygger den fullskaliga anläggningen så har man utrett och minimerat eventuella risker. Fungerar inte piloten som planerat så använder man den kunskap man får från testningen till att anpassa lösningen tills den fungerar som den ska. På så vis är det en flexibel metod. Det är mer riskfritt och mindre kostsamt för kunden jämfört med om kunden själv skulle låta bygga en anläggning med osäkra faktorer i egen regi och utan pilottestning. Pilotkörning kan också användas för att testa nya styrsätt som inte använts tidigare vilket kan minska framtida anläggningars miljöpåverkan genom minskat användande av resurser som el, bränsle och kemikalier.

Pilottestningen är helt enkelt till för att säkerställa att man väljer rätt teknik och bygger rätt anläggning från början.

Så går en pilot till

Pilottestning är en integrerad del av Advens erbjudande och sätt att jobba. Den sker en bit in i försäljningsfasen och syftar till att verifiera tekniska koncept.

En pilot kan pågå i allt ifrån ett par veckor upp till ett år beroende på vad det är som ska testas.

Vi börjar alltid med att ta småskaliga prover innan vi går vidare och testar lösningen i en av våra pilotanläggningar. Vi har kapacitet att testa lösningar med flera olika tekniker som exempelvis membranteknik, indunstning och avdrivning. De är portabla anläggningar som placeras hos kund under testperioden för att få samma förutsättningar som en eventuell framtida anläggning kommer få.

Det kommer alltid att finnas så kallade ”unknown unknowns” men det är just sådana vi försöker upptäcka och eliminera i pilotfasen för att på så vis kunna skapa så bra lösningar som möjligt för kunden.

Läs också:

Advens Energy as a service-modell

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?