Augusti 21, 2020
Artiklar

Så går det till när ett köpcentrum konverterar till geoenergi

Geoenergi är ofta ett bra energival för värme och kyla i köpcentrum, både för nya som ska byggas och för befintliga. Anläggningen installeras alltid innan det nya köpcentrumet byggs, direkt under den plats där det ska stå. För befintliga köpcentrum byggs de vanligtvis under parkeringsplatser eller garage. Med Advens affärsmodell kan geoenergi vara både det mest miljövänliga valet och ekonomiskt fördelaktigt eftersom fastighetsägaren inte själv behöver investera i ett geoenergisystemet.

– Det som ofta avgör om geoenergi är fördelaktigt för ett köpcentrum är dess storlek. Det måste även finnas en lämplig plats för borrhålen, parkeringsplatser brukar fungera bra, säger Timo Koljonen, som är affärsområdeschef för geoenergi på Adven.

Det går relativt smidigt till när man borrar energibrunnar, det stör inte köpcentrumets dagliga verksamhet.

– Hyresgästerna, alltså butikerna och restaurangerna, brukar inte märka någon skillnad under installationen av geoenergisystemet, som genomförs i flera steg. Beroende på storlek på köpcentrumet så borras mellan 50 och 150 borrhål och alltid på ett sådant sätt att man minimerar påverkan på upplevelsen för besökare och personal.

När borrhålen är färdiga är det dags att börja med den tekniska biten. I praktiken innebär det att man bygger en energicentral i fastighetens tekniska utrymmen.

–  Det är ganska enkelt att hitta ytor eller utrymmen i fastigheten där värmepumpar, vattenvärmare och ett automationscenter kan placeras. När det kommer till teknikcentralen krävs sällan förändringar: när systemen för värme och kyla väl är installerade kan de ofta stå kvar där de är.

Beroende på projektets storlek tar det från tre till sex månader att bygga ett nytt geoenergisystem. När det gäller nybyggnation så är tidsåtgången kopplad till schemat som lagts av byggnadsentreprenören.

Stärker hyresgästerna genom lägre energikostnader – utan att behöva investera

Adven erbjuder konkurrenskraftig geoenergi i form av värme och kyla till fastigheter, vilket innebär bland annat att ägaren till ett köpcentrum kan i sin tur förstärka sina hyresgäster genom lägre energikostnader. Allt detta utan att fastighetsägaren behöver investera själv i ett geoenergisystem och utan att behöva ta några risker när det gäller drift och underhåll.

– Geoenergi är en mycket väletablerad energiförsörjningsmetod i Sverige, som även kan erbjuda kyla, och som möjliggör att ta vara på spillvärme från verksamheter i fastigheten, vilket betyder att man maximerar energieffektiviseringen, berättar Advens försäljningsansvarig för energi till stora fastigheter Maria Barrio.

Geoenergi innebär också att man kan energiförsörja en fastighet med noll koldioxidutsläpp, i och med att Adven alltid kontrakterar miljöel för att driva värmepumparna. Det är en värdehöjande åtgärd på fastigheten som även möjliggör att bli miljöcertifierad.

Vill du veta mer om hur geoenergi skulle kunna hjälpa din fastighet? Spana in våra kundcase!

Referenser

Dela

Maria Barrio

Senior Sales Manager Real Estate

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?