Oktober 20, 2020
Artiklar Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme – så fungerar det

Det pris du betalar för din fjärrvärme beror på var i landet du bor och verkar, eftersom priset till stor del baseras på lokala förutsättningar för det bränsle som används, vilka alternativ till fjärrvärme som finns och naturligtvis även på hur mycket värme du använder. Fjärrvärmepriset är alltid konkurrenskraftigt i jämförelse med andra uppvärmningsformer där du bor – och oavsett hur bränslepriserna varierar över tid är priset alltid stabilt och förutsägbart för dig som kund.

Adven arbetar med marknadsprissättning. Kostnaden för uppvärmning med fjärrvärme ska vara prismässigt konkurrenskraftigt mot alternativen, samtidigt strävar vi efter att kunna leverera ett sammanhållet paket, baserat på:

  • Leveranssäkerhet – pålitlig och bekymmersfri värmeleverans året runt
  • Hållbarhet – många av våra nät är redan 100% förnybara, övriga är där senast 2030
  • Stabilitet och förutsägbarhet – energimarknaderna svänger kraftigt medan priset på fjärrvärme utvecklas stabilt över tid.

Uppvärmningsalternativet till fjärrvärme i de flesta näten är bergvärme. Kostnaden för bergvärme varierar beroende på lokala förutsättningar men baserat på en normalfastighet så är totalkostnaden för bergvärme högre än fjärrvärme när man räknar med hela kostnadsbilden som inkluderar kapitalkostnad, avskrivningar, den totala elkostnaden inklusive elnätsavgifter samt service och reparationer.

Varför marknadsprissättning?

Alternativet till marknadsprissättning av fjärrvärmepriset är kostnadsprissättning. Då justeras priset baserat på de underliggande kostnader som nätet har. Nedsidan för kunderna med denna princip är att priset varierar kraftigt då energimarknaderna kan vara väldigt volatila. Majoriteten av fjärrvärmenäten i Sverige nyttjar förnybara biobränslen som oftast är en restprodukt från skogsindustrin så som bark, spån och flis. Enkelt kan man säga att går skogsindustrin bra finns det tillgång till restprodukter som vi kan nyttja som bränsle, går deras produktion ner minskar tillgången. 

Det förekommer även lokala variationer, på vissa orter kan priset vara högt på grund av en ovanligt blöt vinter som gjort skogsavverkningen svår. Samtidigt kan priset vara ovanligt lågt på en annan ort då barkborrar angripit och gjort att fler träd än planerat måste fällas. Bränsle är ett fjärrvärmebolags enskilt största utgift och priserna kan alltså variera kraftigt över åren och mellan olika orter.

I tillägg till det så kan kostnaden för fjärrvärme öka kraftigt till följd av stora investeringar i värmeverket eller ledningssystemet.

Genom marknadsprissättning ser vi till att dessa svängningar inte överförs till er som kund och vi kan säkerställa att fjärrvärme fortsatt förblir konkurrenskraftigt mot alternativen och stabilt över tid. I tillägg till det är fjärrvärme en resurseffektiv, miljövänlig och leveranssäker produkt som vi ständigt utvecklar för att skapa ytterligare värden för er som kund.

Hur kan du som kund påverka din fjärrvärmekostnad?
Det finns flera sätt som du som kund kan påverka din förbrukning och således din kostnad för uppvärmning. Läs våra tips på hur du gör för att bara köpa den energi du faktiskt behöver:

5 energibesparingstips till villaägare och fastighetsägare

För att se priset på fjärrvärmen där du bor, välj din ort i rullistan här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?