Februari 9, 2021
Artiklar

Miljöfrågor har blivit centrala för företag

Man säger ju ibland att det var bättre förr – men gäller det även för energibranschen? Klimat- och miljödebatten har förändrats dramatiskt under de senaste åren. I samma veva har miljöchefens arbete utökats från efterlevnad av lagkrav till att identifiera nya affärsmöjligheter.

För några år sedan jobbade företag med miljöfrågor genom att vidta de obligatoriska åtgärder som lagen krävde, och oftast var området endast ett fåtal personers ansvar. Det låter kanske föråldrat – och det var det.

Då låg fokus på miljöriskhantering, miljöskydd och skydd av mark och vatten. Detta är fortfarande en integrerad del av miljöchefens arbete, men perspektivet har alltmer övergått till affärsfördelar, och i synnerhet till vilken miljöpåverkan produkter och tjänster har.

Detta innebär naturligtvis att miljöchefens arbetsområde har blivit större. Jag har arbetat med miljöfrågor i runt 15 år. I början tog jag främst hand om miljötillstånden och verksamheten kopplat till dem. Med tiden har mitt ansvar även utökats till att arbeta med försäljnings-, projekt- och kundavdelningen.

Förr diskuterades miljöfrågor av en liten grupp – numera deltar alla i diskussionen. Det är ett nöje att se att miljöåtgärder inte längre leds av lagens långa arm, utan att vi istället gör gemensam sak med våra kunder. Ett utmärkt exempel på detta är vårt mål att minska koldioxidutsläppen genom vår egen och våra kunders verksamheter.

Läs mer om Advens klimat- och miljöplan och om hur Adven minskar sina egna och kundernas utsläpp för att motverka klimatförändringarna. (länk till artikeln om planen för miljöförbättring)

Det är inte längre nödvändigt att diskutera klimatförändringarnas existens

Jag minns fortfarande tonläget som klimatförändringarna diskuterades i under min studietid. På den tiden ifrågasattes den globala uppvärmningen och det fanns kontroverser om människans roll och om huruvida studier var sanna eller inte.

Mina huvudämnen är energiekonomi, energiteknik och miljöskydd. Intresset för miljöfrågor har vuxit i samband med mina uppdrag.

I början av min karriär arbetade jag inom energiekonomi som projektanalytiker, men att uppleva och lära mig nya saker har alltid intresserat mig. När jag fick möjlighet att söka tjänsten som Advens miljöchef bestämde jag mig för att ta tillfället i akt. Jag har arbetat för Adven sedan starten och har ansvarat för en mängd olika uppgifter som rör miljöfrågor och hållbarhet – och det finns alltid mer att lära.

Från spekulationer om global uppvärmning till en lösningsorienterad debatt

Vi har lämnat de spekulativa åren bakom oss. Nu har vi kommit till en punkt där när man talar om hållbarhetsfrågor generellt så är klimatförändringarna och lösningar för att motverka dem centrala. Så miljödebatten har förändrats en hel del under årens lopp och fått ett mer positivt perspektiv. Mycket har sagts om enskilda personers val och ansvar när det gäller klimatfrågor, men under de senaste åren har fokuset växlat till företagen och hållbarheten hos deras produkter och tjänster.

Som ett resultat av detta tänker företagen mer på miljöfrågor, tar ansvar för sina egna produkter och tjänster, och strävar verkligen efter att göra dem bättre och mer hållbara – vilket i sin tur leder till att de skapar affärsfördelar för sig själva. Jag tror att man kommer att fortsätta att titta på företag och produkter utifrån hållbarhet. Förr talades det om att valuta för pengarna handlade om förhållandet mellan kvalitet och pris – nu ses det snarare som förhållande mellan kvalitet, hållbarhet och pris.

Framöver kommer vi troligtvis inte enbart fokusera på klimatförändringarna, utan också mer allmänt på att skapa en cirkulär ekonomi. Hur bedömer vi exempelvis resurseffektiviteten i vår verksamhet? Hur kan vi alla hjälpa till att bevara naturresurser och biologisk mångfald? Dessa teman kommer bli en allt större del av debatten, och värt att redan nu sätta sig in i.

Katja Baumgartner

Miljöchef

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?