December 2, 2020
Artiklar Karriär

Medarbetare på Adven uppskattar rättvist ledarskap, tydliga förväntningar och en ansvarsfull verksamhet

Resultaten från Advens årliga medarbetarundersökning visar att våra medarbetare vet vart företaget är på väg, vad som förväntas av dem och att de brinner för sitt jobb. De ser till hög grad Aden som sin arbetsgivare även i framtiden.

Medarbetarundersökningen genomfördes i september 2020 och gav den högsta svarsfrekvensen någonsin på 91%. Svaren från 360 Adven-medarbetare i Finland, Sverige, Estland och Lettland ger på så vis en representativ bild av Adven som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Undersökningen genomfördes av Accountor.

Högt engagemang bland våra medarbetare

Jämfört med förra årets undersökning så visar resultaten stor förbättring i upplevd effektivitet. Det är i sin tur ett resultat av att många brinner för sitt jobb och känner att de arbetar mot ett tydligt mål. Medarbetarna har en klar bild av de förväntningar som finns och var vi är på väg, både som företag och på individ-nivå. Många känner engagemang och glädje i sitt jobb. De medarbetarna som både brinner för sitt jobb och arbetar i en tydlig riktning klassas som Engagerade på företaget, och andelen Engagerade på Adven är 73% vilket är 20% högre än branschgenomsnittet. Resultatet visar att Adven är på god väg att nå sitt ambitiösa mål om att ha 80% Engagerade medarbetare 2024.

Resultaten visar också att medarbetarna ser positivt på Advens framtid. Våra anställda är engagerade i och stolta över Advens tjänster. Enligt Accountor så särskiljer sig Adven mot andra företag i att uppmärksamma ett väl genomfört arbete och att även ledningsgruppen visar uppskattning för allas delaktighet. Andra faktorer som påverkar engagemanget är medarbetarna upplever att det finns en vilja att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, att vi lever efter företagets värderingar på jobbet, att vi är lösningsorienterad och har en allmänt positiv inställning till vårt arbete.

Förbättring på flera områden och resultat över branschgenomsnittet

– Det är roligt att se att vi gjort framsteg på praktiskt taget alla områden på koncernnivå, det var ett område som går i negativ riktning jämfört med tidigare år. Med tanke på de unika rådande omständigheter som varit 2020 så är jag väldigt glad att se att andelen engagerade medarbetare fortfarande är högt. Jag blir också stolt att se att vi överträffar branschgenomsnittet på alla områden. För mig betyder detta att saker och ting går i rätt riktning. Vi vill fortsätta bygga på denna positiva trend och förbättra oss ännu mer för att kunna rekrytera och ta hand om de bästa talangerna även i framtiden, säger Jyrki Vainionpää, CEO Adven Group.

“Jag ser positivt på Advens framtid” (4,43 / 5)

”Jag brinner för mitt jobb” (4,19 / 5)

”Mina mål är tydliga” (4,35 / 5)

”Min chef är rättvis och schysst” (4,38 / 5)

”Alla medarbetare behandlas rättvist på jobbet” (4,15 / 5)

”Kompromisslös arbetsplatssäkerhet – I mitt team har vi en kompromisslös inställning till min egen, mina kollegors och entreprenörers säkerhet (4,56 / 5)”

”Adven bedriver en ansvarsfull verksamhet (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) (4,23 / 5)”

Läs också:

Om Adven

Karriär

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?