Juni 28, 2021
Artiklar

Har ert företag anslutit sig till Net Zero Carbon Buildings Commitment?

World Green Building Council uppmanar genom Net Zero Carbon Buildings Commitment bygg- och fastighetsbolag att sträva efter en koldioxidneutral energianvändning. Med nuvarande utsläppstakt kommer jordens medeltemperatur att stiga med två grader till 2035. Eftersom byggnader står för ungefär en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen, varav större delen kommer från uppvärmning, är det viktigt att arbeta med energiförbrukning och energieffektivitet i bygg- och fastighetssektorn. Här kan Adven vara en partner för att nå energimålen både för nybyggnation och befintliga fastigheter.

Det globala initiativet Net Zero Carbon Buildings Commitment vill få byggföretag, fastighetsbolag och städer att sätta upp ett mål om koldioxidneutral energianvändning senast 2030. Adven hjälper företag i sådana satsningar genom att erbjuda hållbara energilösningar.

– Vi erbjuder optimerade koldioxidneutrala lösningar för värme och kyla för både nya och befintliga fastigheter. Vi har olika sätt på vilka vi kan hjälpa våra kunder att uppnå målen, säger Jarmo Maunu, försäljningschef på Adven.

Koldioxidneutralitet för nybyggnation och befintliga fastigheter

Adven är involverade redan i designstadiet i nybyggnationer. Tillsammans med byggherren och andra aktörer skräddarsys en koldioxidneutral lösning för fastigheten. Energiproduktionen kan till exempel bestå av en kombination av geoenergi, solpaneler och värmepumpar.

Efter designstadiet bygger Adven en energicentral i fastigheten och agerar därefter som en långsiktig energipartner. Partnerskapet kan vara under hela byggnadens livscykel. Adven hjälper också befintliga fastigheter att uppnå en koldioxidneutral energianvändning.

– Vi investerar i och driver energianläggningen samt producerar värme, och även kyla vid behov, för byggnaden. Det är en enkel och kostnadseffektiv lösning för kunden, som bara betalar för den energi de använder. Vi ansvarar för drift, underhåll och utveckling av anläggningen, säger Maunu.

Adven har byggt flera koldioxidneutrala energilösningar åt exempelvis köpcentrum. Som en del av ett sådant koncept har energiproduktionen blivit än mer effektiv genom att man även utnyttjar kondenserad värme från kyl- och frysdiskar i livsmedelsbutiker.

Fastighetssektorn spelar en viktig roll

Adven har hjälpt många stora fastigheter med sin energiförsörjning, både i Finland och i Sverige.

– Eftersom byggnader står för upp till en tredjedel av koldioxidutsläppen har vi som verksamma i fastighetssektorn ett stort ansvar. Vår roll är att visa att koldioxidneutralitet är möjligt och att klimatförändringarna kan bromsas, säger Maunu.

Han påpekar att allt fler fastighetsägare redan ser detta utifrån ett kundperspektiv, eftersom koldioxidneutralitet kan vara en viktig fråga för exempelvis hyresgäster.

– Vi har satt upp höga mål, men vi har de medel som krävs. Vi vill vara en ansvarsfull partner under fastighetens hela livscykel och se till att målen kan uppnås.

Net Zero Carbon Buildings Commitment stöds av internationella aktörer på området utsläppsminskningar: C40 Network, World Green Building Council och The Climate Group. Läs mer om åtagandet här.

Läs om Advens lösningar:

Koldioxidneutrala energilösningar för stora fastigheter

Vill du veta mer? Kontakta gärna Maria Barrio.

Dela

Maria Barrio

Senior Sales Manager Real Estate Energy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?