December 7, 2017
Artiklar

Gedigen erfarenhet av geoenergi för logistikterminaler

Advens projektledare Lasse Aitamaa har kunskap som är svår att hitta någon annanstans: han är expert på värme och kyla till logistikterminaler baserat på geoenergi.

DB Schenker, en global ledare inom logistiktjänster, bygger nu ett nytt logistikcenter i Björneborg i Finland. Under projektledare Lasse Aitamaas ledning har Adven samtidigt byggt en smart energianläggning som utnyttjar geoenergi för att förse logistikcentret med värme, kyla och varmvatten.

Geoenergi ger koldioxidneutrala logistikfastigheter

DB Schenker är ett av världens ledande logistikföretag och har en särskilt stark position inom europeiska vägtransporter. Som en pionjär i sin bransch vill DB Schenker minska sina koldioxidutsläpp avsevärt över hela världen. Företaget har ett miljösystem baserat på standarden ISO 14001.

Ett konkret mål är att minska verksamhetens relativa koldioxidutsläpp med 20 procent från 2006 års nivå före år 2020.

– Låga koldioxidutsläpp och säker energiförsörjning var kundens viktigaste kriterier när valet föll på vår lösning, berättar Advens projektledare Lasse Aitamaa om bakgrunden till projektet och partnerskapet.

DB Schenkers nätverk av logistikterminaler sträcker sig ända till de nordligaste delarna av Norden, där uppvärmningssystemet har stor betydelse för byggnadernas energiförbrukning på grund av de långa kalla vintrarna. Geoenergi är därför ett stort framsteg för företaget på vägen mot en utsläppsfri logistik.

– Advens system med värme och kyla från geoenergi är idealiskt för deras behov och gör det möjligt att täcka logistikcentrets hela energibehov koldioxidfritt, berättar Aitamaa.

”Miljövänligare än så här kan uppvärmning inte bli i nuläget”

Merparten av värmen till DB Schenkers logistikcenter produceras genom att ta tillvara värme som finns lagrad i marken med hjälp av energibrunnar.

Som reservsystem valde man elvärme. Reservsystemet används inte särskilt mycket, men det garanterar en fungerande uppvärmning i alla lägen och under alla omständigheter, även årets kallaste timmar. Tack vare grön el är Advens energikoncept helt koldioxidfritt.

– Uppvärmningen på enheten i Björneborg är så miljövänlig som det tekniskt sett är möjligt för en logistikterminal i nuläget. Samtidigt är systemet ytterst driftsäkert och bekymmersfritt, säger Aitamaa.

– Vår modell med energi som service är också alltid ett ekonomiskt val för kunden. Adven står för anläggningens totala investeringar och ansvarar för allt, och kunden slipper egna investeringar. Med geoenergi vinner kunden också på låga energipriser, berättar Aitamaa.

Tidigare erfarenheter värdefulla vid optimering

Innan man inledde sitt första gemensamma projekt besökte DB Schenkers representanter S-Gruppens logistikcenter i Sibbo för att ta en titt på Advens hybridanläggning, där geoenergi spelar en viktig roll.

År 2016 levererade Adven en första servicehelhet baserad på geoenergi till DB Schenkers nya logistikterminal i Vasa.

Efter att verksamheten kommit igång i Vasa har Adven övervakat systemets funktion och fortsatt att utveckla bland annat luftkvaliteten inne i terminalen, energieffektiviteten och systemets verkningsgrad.

Terminalen i Vasa bidrog med många lärdomar redan i konstruktions- och byggfasen i Björneborg.

– Det har varit en stor fördel att kunna se hur lösningarna fungerar i praktiken i Vasa och utnyttja de optimerade lösningarna i Björneborg, säger Aitamaa.

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?