Framtidssteget i Säffle – en flexibel fjärrvärmeanläggning

2022-10-27
Samarbetsberättelser Fjärrvärme

Vi har byggt en toppmodern och flexibel fjärrvärmeanläggning i Säffle för att säkra en hållbar fjärrvärme till kommunen de kommande decennierna. Den nya pannan klarar av flera sorters återvunna bränslen och kan samtidigt möta framtidens ständigt ökande miljökrav. Detta ställer höga krav på både kompetens och komplicerad teknik, och är en investering på 280 miljoner kronor. Vanligtvis byggs den här typen av anläggningar i betydligt större skala, men vi vill visa att det går att satsa stort även i liten kostym. Här kan du läsa om projektet som vi kallar “Framtidssteget Säffle”.

Flexibel anläggning i liten kostym

När spillvärmen från den närliggande industrin i Säffle minskade var vi tvungna att agera. Spillvärmen hade varit en viktig del av vår bränslemix och att driva anläggningen på enbart olja och pellets var inte ett hållbart alternativ. I stället byggde vi en flexibel anläggning som kan utnyttja olika typer av förnybara och återvunna energikällor – vilket säkerställer en hållbar fjärrvärme i kommunen i decennier framöver.

Vi startade byggprocessen 2020, i november 2021 producerades den första fjärrvärmen från den nya pannan och i slutet av 2022 tog vi formellt över pannan. Vid invigningen den 19 januari 2023 var länsrådet och kommunstyrelsens ordförande på plats för att klippa band. I sina tal reflekterade de över hur viktig fjärrvärmen och denna anläggning är för lokalsamhället.
– Den flexibla anläggningen stärker Säffle men den stärker också Sverige genom att visa att en robust energilösning är möjlig även i en mindre stad, säger länsrådet Emma Spak.

Genom att bygga om våra anläggningar för att hantera till exempel återvunna energikällor såsom RDF (refuse-derived fuels) gör vi inte bara energi av avfall, undviker deponi och avgiftar samhället – vi driver också energiomställningen.

Vi satsar på återvunna bränslen

Den nya anläggningen byggs för att klara flera sorters återvunna bränslen. Dessa hållbara returbränslen, som de även kallas, är material som inte kan återanvändas i kretsloppet – förutom till att göra energi av. Det handlar framförallt om rester av returträ och papper. Istället för att restmaterialet ska deponeras på soptippar så skapar vi energi till industriprocesser och värme till Säffles fastigheter av det.

Precis som många andra branscher så står även energibranschen inför stora förändringar med de klimatförändringar som pågår. När både transporter och industrier ställer om från fossila till hållbara bränslen fyller fjärrvärmen en viktig funktion. Hur då? Jo, genom att använda andra bränslen än de som alla andra konkurrerar om. Förenklat – det är smartare att använda el till bilar än till uppvärmning.

Vi behöver alltså ställa om till en mer flexibel produktion än vi har idag. Därför har vi valt att i Säffle investera i en anläggning som kan klara flera olika bränslen som inte lika många är beroende av.

Det är väldigt viktigt att dessa returbränslen tas om hand på ett miljöriktigt och säkert sätt. Därför utrustar vi anläggningen med ett kraftfullt reningssystem som sorterar bort eventuella gifter såsom tungmetaller och annat vi inte vill ska cirkulera vidare i vårt samhälle. På så vis bidrar vi alltså till att minska risken för att farliga ämnen hamnar i naturen – samtidigt som vi värmer Säffle.

MILSTOLPAR

Säffles flexibla värmeverk invigt

Den 19 januari 2023 invigdes det flexibla fjärrvärmeverket i Säffle, som ett av landets modernaste. Genom bränslepannans kapacitet att hantera flera sorters förnybara och återvunna bränslen ökar det lokala samhällets robusthet.

Bandet klipptes av länsråd, kommunstyrelsens ordförande och VD som kunde sluta cirkeln och se på resultatet av ett långsiktigt samarbete.

Läs mer här:

Fjärrvärmeverket i Säffle – stärker Sveriges robusthet

Klimatsmart energi värmer Säffle

Vi är igång!

Flera delmål i projektet är nu genomförda. Anläggningen är färdigbyggd, den nya pannan tändes under oktober 2021 och i november 2021 kunde vi, som planerat, börja elda återvunna bränslen. Just nu pågår intrimning av pannan med tillhörande kontroller och den första värmen är redan levererad ut på Säffles fjärrvärmenät. Efter godkänd provdrift kommer vi formellt att överta pannan från leverantören, och enligt vår planering sker det under 2022. Samtidigt pågår planeringen av invigningen som vi hoppas kunna genomföra efter att vi formellt övertagit pannan.

Säffle får en ny skyline

Tidigt på morgonen den 25 maj var väderförhållandena optimala för jättelyftet av den 25 meter höga, och 47 ton tunga, toppen av ackumulatorn. En specialbeställd kran och skicklig manövrering höll den övre delen av ackumulatorn på plats så pass länge att bultar och de första svetssträngarna var på plats, därefter kunde basen av ackumulatorn ta över vikten från kranen. Nu står den där, 50 meter hög och 13 meter i diameter. Säffle-tidningen var på plats och kunde berätta om jättelyftet, artikeln kan läsas i sin helhet här: Jättelyftet gav Säffle en ny skyline.

Väggar kommer på plats

Från slutet av mars och framåt har man via webbkameran på plats kunnat följa när väggpanelerna lyfts på plats en och en. “Det är ungefär som ett klickgolv, fast på en annan ledd” beskriver Robin Jonsson som arbetar för Brixly AB. Säffle-tidningen i sin tur beskriver arbetet som “ett närmast kirurgisk precision “. Läs mer om arbetet när värmeverkets väggar växer fram i artikeln som Säffle-tidningen skrev Värmeverkets väggar växer fram “Ungefär som klickgolv”.

Pannan lyftes in

I början av januari 2021 nådde Framtidssteget Säffle en ny milstolpe i projektet när pannan lyftes på plats. Efter att fem stora långtradare tagit sig hela vägen från Tjeckien där de prefabricerats, så kunde de tre stora styckena monteras. ”Ett spektakulärt precisionsarbete” skrev Säffle tidningen och vi kan inte annat att hålla med när den tyngsta panndelen på 26 ton manövrerades på plats.

Ny skorsten på plats

Under lördagsmorgonen den 14 november 2020 lyftes en ny skorsten på plats till den befintliga anläggningen. Den nya skorstenen är betydligt högre än den gamla och har därmed en bättre spridningseffekt och uppfyller de miljökrav som ställs på den kommande anläggningen.

Officiellt spadtag

Den 30 september 2020 hade vi ett officiellt första spadtag för bygget tillsammans med representanter för Säffle kommun. Läs artikeln från spadtaget här: Samarbetet möjliggör storsatsning i Säffle