November 9, 2021
Artiklar

Biprodukt från havre hjälper Raisio Group mot koldioxidneutralitet

Adven har designat och byggt en ny bioenergibaserad värmepanna för Raisio Groups spannmålskvarn i finska Nokia. Kvarnen, där bland annat havreprodukter framställs, får sedan i juni sin energi från – skal från havrekärnor. Med den nya värmepannan har Raisio tagit ett stort steg mot sitt långsiktiga mål: En helt koldioxidneutral tillverkningsprocess.

För de flesta för namnet Nokia förmodligen tankarna till mobiltelefoner eller möjligen bildäck. Men faktum är att det också produceras en hel del annat i den lilla staden i sydvästra Finland. Spannmål, till exempel.

I Nokia ligger nämligen en av den finska livsmedelsgruppen Raisio Groups kvarnar. Här och i den intilliggande fabriken tillverkas några av Finlands mest populära frukostflingor, såväl som rågmjöl och glutenfria havreprodukter som säljs över hela Skandinavien.

Sedan i juni i år drivs kvarnen med en bioenergibaserad värmepanna som har designats, byggts och nu drivs av Adven. Vad pannans huvudsakliga bränsle utgörs av? Skal från havrekärnor – alltså samma havre som mals i kvarnen.

– Det går mycket havre genom kvarnen, och havrekärnorna måste skiljas från skalet. Nu kan vi använda biprodukten till energiproduktionen. Det innebär att vi blir självförsörjande både när det gäller ånga för produktionen och värme för kvarnen, säger Vesa Arjanmaa, fabrikschef på Raisio Group.

Minskade kostnader och koldioxidavtryck

Att använda sidoströmmarna innebär att Raisio Group har kunnat sänka sina energikostnader och skydda tillverkningen mot ökade bränslekostnader.

Detta till trots var de ekonomiska övervägandena bara en av anledningarna att bygga den nya värmepannan. Raisio Group har satt ambitiösa mål för sitt hållbarhetsarbete. Ett av dem är att tillverkningen ska bli koldioxidneutral innan slutet av 2023.

Med den nya värmepannan kommer koldioxidutsläppen från kvarnen i Nokia att sjunka från omkring 1 000 ton per år till i princip noll. Att bränslet inte behöver transporteras till kvarnen bidrar dessutom till att ytterligare sänka såväl kostnaderna för energiproduktionen som koldioxidavtrycket.

– Om vi hittar något annat användningsområde för skalen i framtiden så kan den nya värmepannan även bränna andra solida bränslen, som träpellets.

Smidig byggprocess och driftsättning

Adven har varit energipartner för kvarnen i Nokia i flera decennier. Att Adven har designat en ny lösning som möter Raisios behov när det gäller hållbarhet och kostnadseffektivitet innebär att samarbetet fortsätter. Bygget av pannan påbörjades under senare delen av 2020 och slutfördes i juni 2021, en månad före utsatt tid.

Efter tre månader I bruk har pannan fungerat som specificerat och kvarnens koldioxidavtryck har sjunkit till nära noll. Kostnadsbesparingarna kommer att visa sig först efter vintern, i och med att det är under den kalla säsongen värmekostnaderna uppstår.

– Bygget och driftsättningen har gått smidigt. Vi blev klara i tid, eller till och med innan, och arbetet har i princip inte haft någon påverkan på vår egen verksamhet i kvarnen under de här faserna. Jag skulle säga att projektet har gått bra, och samarbetet med Adven har varit en mycket positiv upplevelse, säger Arjanmaa.

Läs mer:

Cirkulära lösningar för återanvändning av restprodukter och sidoströmmar

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?