Augusti 9, 2019
Artiklar

Advens geoenergi genererar 20% i kostnadsbesparingar för den finska hotellanläggningen

Vanajanlinna är en populär hotell- och golfresort i södra Finland som byggdes på 1920-talet. Från och med förra året har områdets fastigheter värmts upp och kylts ner med geoenergi istället för naturgas. Konverteringen har minskat Vanajanlinnas koldioxidavtryck avsevärt, en utsläppsminskning på hela 90%.

Nya energilösningen genererar kostnadsbesparingar på 30 000 euro årligen

Eftersom området är stort implementerades lösningen i två delar: dels på hotellet och dess närliggande fastigheter, och dels på det specifika golfområdet. De har därmed två olika platser för borrhål och kontrollcenter.

Den omfattande investeringen genomfördes hösten 2018, och energileveranserna kunde sedan börja inför vinterns uppvärmningssäsong. Renoveringen som krävdes av Vanajanlinnas huvudbyggnad i samband med omställningen utfördes i linje med myndigheten Museiverkets riktlinjer, vilka bland annat syftar till att skydda det finländska byggnadsarvet.

Projektet slutfördes i tid. De som arbetar på hotellet var nöjda med arbetet, och reparationsarbetet utgjorde inget störningsmoment för kunderna.

– Skiftet från naturgas till geoenergi var helt smärtfritt, förklarar Vanajanlinnas VD, Marko Majamäki. Det uppstod inte några problem under processen, och både värmen och kylan har fungerat som det ska. Faktum är att vi knappt har märkt av någon förändring alls – förutom när det kommer till kostnadsbesparingar.

Partnerskapet har visat sig vara väldigt lönsamt för oss. Enligt Majamäki motsvarar besparingarna runt 30 000 euro årligen.

– Jämfört med tidigare energilösning så ligger besparingarna på ungefär 20% varav störst del sker under värmesäsongen på vintern, säger Advens vice chef för geoenergilösningar Timo Koljonen. På sommaren är energikonsumtionen generellt lägre, men trots det uppstår kostnadsbesparingar när det gäller kyla.

Koldioxidavtrycket från uppvärmningen närmar sig noll

Skiftet till geoenergi var också en viktig åtgärd av klimatskäl – det minskar Vanajanlinnas utsläpp med upp till 90%. Enligt Koljonen motsvarar minskningen utsläppen från 200 personbilar under ett år.

– Vi ska vara stolta över att nästan inte ha några utsläpp från uppvärmning och kylning, menar Majamäki. Sedan vi började arbeta med uppvärmning och kylning som en central del i vårt hållbarhetsarbete har vår verksamhet blivit nästintill koldioxidneutral.

Han är nöjd med samarbetet med Adven. Adven har hjälpt Vanajanlinna i rätt riktning genom initiativförmåga och expertkompetens.

– Samarbetet med Adven har varit utmärkt, säger Majamäki. Adven har den kompetens som vi saknar. De har delat med sig av sin kunskap och har aktivt föreslagit och planerat förbättringar som vi aldrig hade tänkt på själva. Adven har varit en aktiv och hängiven partner.

Hållbarhet är en viktig komponent i Vanajanlinnas varumärke, något som märks tydligt. Gamla möbler restaureras, lokalproducerat är prioriterat och matsvinn omhändertas när möjligheten finns. Att sedan byta till en mer miljövänlig energilösning var ett naturligt steg.

– Många blir imponerade över det faktum att en så gammal och historisk byggnad har lyckats övergå till en modern och hållbar energilösning. Hållbarhet är en viktig värdering för oss och en del av vårt varumärke. Våra kunder och samarbetspartners uppskattar alltmer denna aspekt av vår verksamhet, summerar Majamäki.

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?