Februari 15, 2018
Artiklar Cirkulära resursflöden

Adven utgör navet för industriell symbios i Hangöregionen

Finlands sydligaste stad Hangö är ett starkt område för Adven med många anläggningar nära varandra, vilket skapar synergieffekter i fråga om både underhåll och bränsleinköp. Anläggningarnas restvärme tillvaratas dessutom i stadens fjärrvärmenät, som också drivs av Adven.

Tre stora industriföretag i Hangöregionen har valt Adven som partner inom värme- och ångproduktion. Dessutom ansvarar Adven för det lokala fjärrvärmenätet som förser invånarna i regionen med fullständigt koldioxidfri värme.

Koncentrationen av anläggningar i Hangö uppkom i början av 2010-talet, då bioenergi började slå igenom i industrin till följd av skärpa myndighetskraven som gjorde utkontraktering av energiproduktionen till ett smart och attraktivt val.

Övergången från fossila bränslen till bioenergi kräver specialiserad expertis, och i många fall ekonomiska investeringar. Industriföretagen i Hangö ville investera i sin egen kärnkompetens snarare än energiproduktion, och för många passade då Advens modell Energy as a ServiceTM perfekt.

ViskoTeepak – lägre koldioxidavtryck och energikostnader med Advens hjälp

För några år sedan byggde Adven en ny fastbränsleanläggning på ViskoTeepaks fabrik i Hangö. Anläggningen producerar värme för fabriken och dessutom tar Adven hand om anläggningens drift, underhåll och övervakning dygnet runt.

Tidigare producerade man värmen själv med en oljepanna, men ViskoTeepak ville göra sin verksamhet mer miljövänlig och minska sitt koldioxidavtryck. Detta blev möjligt tack vare en värmeanläggning som eldas med inhemskt bränsle, och på köpet minskade ViskoTeepaks energikostnader.

Forcit avstod från sin egen anläggning och övergick till renare energi

Även den ledande nordiska sprängämnestillverkaren Forcit förlitar sig på Adven. År 2012 började Adven producera processånga för företaget med en gasoldriven ånggenerator och fabriksområdets uppvärmning anslöts till stadens fjärrvärmenät.

Advens lösning gjorde det möjligt för Forcit att avstå från sin tidigare anläggning som enbart använde tjockolja.

Genencor säljer spillvärme till stadens fjärrvärmenät

Genencor Oy som tillverkar industriella enzymer är en del av den internationella koncernen DuPont Industrial Biosciences. År 2009 övergick företaget med Advens hjälp till en fullständigt biobaserad ångproduktion.

Ångpannan som eldas med flis och returträ var ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidavtrycket, och dessutom kan processens restvärme matas in i stadens fjärrvärmenät och göra nytta i lokalsamhället.

Hangö kommun – fullständigt koldioxidfri fjärrvärme

Adven ansvarar för det biobränslebaserade fjärrvärmenätet i Hangö som togs i drift i början av 2010. Regionens fjärrvärme produceras till största del med finländsk flis. Tack vare Advens värmeverk får Hangö fullständigt koldioxidfri fjärrvärme.

Dessutom används spillvärme från lokala industrier och energianläggningar i fjärrvärmenätet för att öka kostnadseffektiviteten ytterligare.

Synergier i bränsleinköp och underhållsplanering

Att Adven har flera anläggningar i Hangöregionen generar många fördelar, bland annat vad gäller bränsleinköp och operatörernas arbete.

– På grund av stadens läge måste vi beställa bränsle lite längre ifrån. Vi optimerar bränsleinköpen och leveranserna utifrån behoven på alla våra anläggningar i området, berättar Thomas Nyholm ansvarig operatör på Genencors anläggning i Hangö.

Förutom Thomas har Adven två andra operatörer i Hangöområdet, Risto Palviainen som ansvarar för ViskoTeepaks och Forcits anläggningar och Lars Ekebom som ansvarar för fjärrvärmenätet.

– Lars är hangöbo och vi har stor nytta av hans lokalkännedom när fjärrvärmenätet behöver service och underhåll, berättar Nyholm.

De tre anläggningarna är inte direkt sammankopplade, men på grund av det korta avståndet mellan dem är det naturligt att hantera underhållsplanering och förebyggande underhåll som en helhet. Att ha kollegor nära till hands underlättar också när man behöver semesterersättare eller hjälp med komplicerade problem.


Läs mer:

Adven bygger biogasanläggning i finska Hangö

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?