Biokraft
Referanser

Verdens største anlegg for flytende biogass blir mer effektivt

Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass drives av Biokraft utenfor Skogn. I dag erstatter man bruken av fossile drivstoffer i et omfang som reduserer utslipp på 30 000 tonn CO2-ekvivalenter i året. I samarbeidet med Adven ble den allerede sirkulære forretningsmodellen ytterligere utvidet ved at Adven fordamper restvannet fra produksjonen. Dette gjør at Biokraft effektivt kan ta vare på verdifulle næringsstoffer i fra reststrømmene som senere kan benyttes til biogjødsel i landbruk.

Biokraft sin fabrikk i Skogn ble bygget i 2017, like ved Norske Skogs treforedlingsfabrikk, noe som gir Biokraft tilgang på råvarer. Fabrikken er strategisk plassert ved Trondheimsfjorden i Norge. Det muliggjør effektiv transport til og fra hele landet.

Trygghet og fleksibilitet

Biokraft og Adven undertegnet i 2016 en avtale om levering av fordamping. Advens fordampingsanlegg ble satt i drift i 2018. Terje Hyldmo er Manager Commercial and Business Development i Biokraft. Oppgavene hans er blant annet å identifisere innovative og lønnsomme utviklingsmuligheter, noen ganger ved valg av nye partnere. Allerede i planleggingsfasen av den nye biogassfabrikken var behovet for fordamping veldig tydelig.

– En av grunnene til at vi valgte Adven som partner, var at de leverer løsningen som en servicetjeneste, forteller Terje. De har hele ansvaret for vedlikehold og overvåking av anlegget. Dette er noe som skaper trygghet for oss. Det blir enda viktigere dersom vi bygger ut fabrikken og får enda mer å tenke på for vår del. En annen viktig faktor er fleksibiliteten som Adven tilbyr dersom vi må utvide produksjonskapasiteten. Dette er noe vi kommer til å gjøre i løpet av nær framtid.

Mot et grønt og sirkulært Norge

Filosofien til Biokraft har helt siden starten vært å bli en del av det grønne skiftet i Norge og omstilling til en ny og sirkulær økonomi.

– Utgangspunktet i forretningsmodellen vår er å bruke restavfall med høyt energiinnhold og få alternative bruksområder, blant annet fra fisk, kjøtt- og næringsmiddelindustrien, forklarer Terje.

Biokraft prosesserer avfallet til biogass, som deretter foredles til et biobasert, flytende drivstoff som kan brukes i tungtransportindustrien. I dag erstatter man bruken av fossilt drivstoff i et omfang som reduserer utslippet med 30 000 tonn CO-ekvivalenter per år.

Samarbeid utvider sirkulær forretningsdrift og gjør den lønnsom

Partnerskapet med Adven innebærer at Biokraft effektivt kan ta vare på eget avfall. Biogassproduksjon skaper nemlig store volum med restvann. I Biokraft sitt tilfelle dreier det seg om rundt 160 000 kubikkmeter i året. Væsken inneholder fosfor, nitrogen og andre næringsstoffer som kan gjenbrukes som gjødsel i jordbruk. Fordampingsløsningen som Adven har installert hos Biokraft er basert på MVR-teknikk. Sammenliknet med tradisjonelle metoder, er det en betydelig mer energieffektiv måte å fordampe reststrømmen på.

– Fordampingen er avgjørende for at det skal være lønnsomt for oss å ta vare på næringsstoffene i reststrømmene våre, forklarer Terje. Advens fordampingsløsning fjerner omtrent 90% av vannet. Dette gjør gjødselen kostnadseffektiv å transportere og lettere å håndtere for bøndene. Når det gjelder nytten for miljøet skal vi nå kartlegge effektene av å bruke biogjødsel i stedet for kunstgjødsel.

Det pågår mange forsknings- og utviklingsprosjekt hos Biokraft og man ser med spenning på fremtiden, siden etterspørselen etter biobasert drivstoff stadig øker.

– Skulle vi bygge nye fabrikker andre steder i Norge, vil vi absolutt vurdere å bruke Adven som leverandør, ikke bare til fordamping, men også andre energi- og vannrelaterte tjenester som trengs i fremtiden, avslutter Terje.