Valio
Referanser

Skreddersydd og bærekraftig energi til Valios meierier

valio-plants-adven

Adven har i mange år hatt et omfattende samarbeid med finske Valio. Ved elleve av Valios meierier har Adven planlagt, bygget og investert i energianlegg som forsyner meieriene med varme og kulde. Siden produksjonen varierer på de ulike meieriene, har Adven utviklet løsninger tilpasset de respektive meierienes forutsetninger og krav. Et felles mål for samtlige meierier var lavere energiforbruk og redusert CO2-avtrykk. Adven er ikke bundet til noen spesifikk teknologi eller type brensel. Det åpner for større fleksibilitet til å velge det som passer for de ulike meieriene.

– Samarbeidet med Valio er veldig interessant fordi vi har laget ulike løsninger med ulike energityper tilpasset det enkelte meieri og dets produksjonskrav. Med utgangspunkt i lokale forhold har vi tatt hensyn til de brenselstypene som er tilgjengelige i området ved utviklingen av løsninger, sier kundesjef i Adven, Heikki Aarrejoki.

Meieriene produserer ulike typer meieriprodukter. Det innebærer at kravene til energiproduksjon varierer. Valio driver noen av de største meieriene i Finland, og det stiller krav til pålitelig og sikker leveranse uten avbrudd.

– Basert på melkevolum er Lapinlax det største av Valios meierier, og er viktig for hele melkebransjen i Finland. Meieriet krever pålitelige leveranser av energi, uten avbrudd. Leveransesikkerhet og kvalitet er vårt største fokus, sier Kari Lappi, anleggsansvarlig på Valio i Lapinlax.

Hjørnestenene i samarbeidet: Biobrensel og de beste løsningene

Helt fra starten etablerte Valio og Adven tydelige felles rammer for oppfølging og utvikling av samarbeidet. Dette innebærer regelmessige møter for å evaluere de beste løsningene som identifiseres lokalt på fabrikkene. På denne måten deles kunnskap som gjør det mulig å iverksette de beste løsningene på flere av Valios lokasjoner.

– Noen ganger dukker det opp problemstillinger som berører flere fabrikker og da er det bra at ekspertene kan diskutere seg imellom. Det tilrettelegger for utvikling og optimering. Jeg vil si at det å gi Adven det fulle ansvaret for energispørsmål styrker virksomheten. De tilbyr også en sentralisert overvåking. Dette bidrar til kostnadseffektivitet, sier fabrikksjef i Valio Seinäjoki, Timo Panula.

– Åpenhet er viktig for oss. Det var et av våre viktigste kriterier for valg av partner. Vi må kunne stole på at Adven både leverer som lovet og samtidig utvikler anleggene. Det har de gjort, og som fabrikksjef kan jeg stole på Adven, avrunder Lappi.

Overgang til biobasert brensel reduserer CO2-utslippet med 17 000 tonn i året

I 2019 ble samarbeidet mellom Valio og Adven utvidet. Adven leverer blant annet et helt nytt 4 MWh kjeleanlegg til Valios fabrikk i Seinäjoki. Det nye biobrenselbaserte anlegget vil redusere bruk av olje og torv. På den måten vil man redusere CO2-utslippet fra energiproduksjonen med 15 000 tonn årlig. Det tilsvarer utslippet fra cirka 6 000 personbiler.

Også samarbeidet på fabrikken i Pitäjänmäki har blitt utvidet. Der vil det bli bygget en ny 2 MWh kjele, noe som vil redusere utslippet av karbondioksid med 2 000 tonn.

– Pålitelig drift er ekstremt viktig for oss og Adven sin levering av varme til fabrikken i Seinäjoki har til nå vært veldig stabil. I valget av energipartner var det viktig med lønnsomhet i prosjektene, men også bærekraft, sier energisjefen i Valio Peter Fabritius.

– Valios langsiktige mål er å oppnå karbondioksidnøytral produksjon i 2035. Overgangen til fossilfri brensel i energiproduksjonen er derfor et viktig steg i riktig retningen, avslutter han.