Nammo
Referanser

Kretsløp gir kraftig reduksjon i fabrikkens vann- og energiforbruk

Adven produserer damp og varme til Nammos fabrikk i det sentrale Finland. Ved å sirkulere vann som brukes i produksjonen har man halvert vannforbruket og utnyttet ubenyttet varme ved å føre det ut på det lokale fjernvarmenettet. Besparelsen tilsvarer energiforbruket til 250 eneboliger.

Nammos fabrikk i Vihtavuori i det sentrale Finland har produsert krutt siden 1920-tallet. I 2014 inngikk Nammo og Adven en langsiktig avtale om energileveranser. Da bygget Adven en dampkjele som ble satt i drift i 2015.

Dampkjelen utgjør en stor forskjell for Nammo fordi anlegget ikke lenger er avhengig av importert brensel. Miljøperspektivet er viktig for Nammo, i tillegg til å gjøre anlegget mer lønnsomt.

– Vi mener at bærekraft er grunnleggende for alt vi gjør, sier konsernsjefen i Nammo Vihtavuoris, Ilkka Heikkilä. Det må være en integrert del av den daglige virksomheten. Når det gjelder energi, innebærer det blant annet at vi prøver å unngå unødige tap. Dessuten har vi jobbet aktivt sammen med Adven for å redusere energibruken de siste årene.

Energien leveres til Nammo som en servicetjeneste. Det betyr at Advent at tar hånd om produksjon og investeringer.

– Det faktum at Adven tilbyr hele pakken som en servicetjeneste utgjorde en stor rolle i valget av partner, fortsetter Heikkilä. De driver hele anlegget uten at vi behøver å bekymre oss. Det var også viktig for oss at vi ikke måtte betale for investeringen. Adven står for den og vi har en langsiktig avtale med dem.

Gjenvinning av vann halverer forbruket

Adven har drevet to ulike prosjekt som har hjulpet Nammo med å sirkulere vann som brukes i produksjonen. Store mengder vann fra den nærliggende innsjøen Siikajärvi ble tidligere brukt for nedkjøling i ulike etapper i produksjonsprosessen. Når vannet hadde blitt varmet opp under produksjonsprosessen, ble det sluppet ut i innsjøen igjen.

Det første prosjektet for å redusere vannforbruket ble gjennomført i 2016. Ved å gjenbruke vannet som ble brukt i syreberikningsprosessen, dannet man et kretsløp som reduserte vannforbruket med over 30%. I løpet av 2019 reduserte man vannforbruket med ytterligere en tredjedel ved å sirkulere kjølevannet som brukes ved tilvirkning av eter.

Takket være disse prosjektene tar man nå opp mindre vann fra Siikajärvi og Nammo har mer enn halvert vannforbruket sitt sammenliknet med nivået i 2015.

– Å lage et kretsløp på denne måten innebærer i praksis at det er det samme vannet som sirkulerer i nedkjølingssystemet. Man tar dermed opp betydelig mindre nytt vann fra sjøen, forklarer kundeansvarlig hos Adven, Jari Ojala. Når kjølevannet brukes i ulike produksjonstrinn, oppstår det varme som kan gjenbrukes.

På anlegget i Vihtavuori gjenbrukes nå varmen og føres ut i det lokale fjernvarmenettet. Dette er varme som tidligere gikk til spille. Mengden varme som gjenvinnes tilsvarer energiforbruket for 250 enkelthusholdninger. Løsningen reduserer dermed også Nammos energiforbruk.

– Løsningen har gitt alle de kostnadsbesparelsene og fordelene vi forventet oss, forteller Ojala.

Er du interessert i gjenvinning av vann?

Les mer om våre løsninger.