Terrafame
Referanser

Krafttak i energiproduksjonen reduserte Terrafames utslipp av CO2 med 9000 tonn

terrafame-mining-area-adven

Metallbedriften Terrafame samarbeider med Adven for å redusere karbondioksidutslippet på anlegget i Sotkamo med 9000 tonn. Det tilsvarer 90% av selskapets totale utslipp og forventes å kunne realiseres i løpet av 2021. Tiltakene inkluderer et nytt energianlegg, gjenbruk av overskuddsvarme samt nye investeringer i det lokale fjernvarmenettet. Alt skal tilpasses Terrafames nye anlegg for produksjon av batterikjemikalier.

Terrafame og Adven har i flere år hatt et omfattende samarbeid rundt utviklingen og effektiviseringen av selskapets energiproduksjon. Sammen har de redusert fabrikkens utslipp av karbondioksid.

Terrafame skal bygge en ny produksjonslinje av batterikjemikalier i Sotkamo, en investering på cirka 240 millioner euro. Det nye anlegget åpnes i 2021. Her skal nikkel-koboltsulfider, det nåværende kjerneproduktet til Terrafame, bearbeides ytterligere til nikkel- og koboltsulfat, som blant annet brukes i produksjonen av elbil-batterier. Tilgangen på nikkel og kobolt blir en stadig mer kritisk faktor når markedet for elbiler vokser.

– Vi leter hele tiden etter nye metoder for å forbedre energieffektiviteten og redusere klimapåvirkningene, sier Kristian Granit, ansvarlig for raffineringsavdelingen på Terrafames fabrikk for batterikjemikalier.

For å møte det økende behovet for damp og varme på fabrikken, skal Adven bygge et 10MW kjeleanlegg basert på fornybart brensel.

Spillvarme gjenvinnes fra hydrogenanlegget

Adven og Terrafame skal også forbedre energieffektiviteten ved å ta vare på overskuddsvarmen fra selskapets hydrogenanlegg, for deretter å lede varmen ute i det lokale fjernvarmenettet. Teknikken er vanlig på kraftverk, men ny for hydrogenanlegg. Prosjektet har fått investeringsstøtte fra Arbeids- og næringsdepartementet i Finland for den nye bruken av teknikk.

– Målet er å redusere utslippet samtidig som vi reduserer kostnadene for energiproduksjonen. Spillvarmen som gjenvinnes fra prosessene kan enten brukes til å dekke et økende energibehov eller erstatte den energiproduksjonen som i dag er basert på fossilt brennstoff, sier Arto Liikanen, kundeansvarlig i Adven.

Hvor mye varme som kan gjenvinnes er avhengig av hvor mye de to hydrogenanleggene blir brukt. Desto mer de brukes, desto mer spillvarme vil oppstå. På det meste vil Terrafame kunne gjenvinne cirka 5 megawatt.

Dessuten vil Adven bygge ut fjernvarmenettet til anlegget. Dette gjør det mulig å eliminere bruken av fossil olje i nettet.

Sammen vil disse tiltakene redusere karbondioksidutslippet med 9000 tonn i året. Dette forventes realisert i løpet av 2021.