Orkla group
Referanser

Fornybar energi reduserer klimapåvirkningen fra Orklas godteriproduksjon

Produksjon av energi har stor innvirkning på karbondioksid-utslippet fra næringsmiddelindustrien. Varemerket Panda, som tilhører Orkla-konsernet, har lave utslipp når de lager sitt godteri. Adven leverer damp til godteriproduksjonen og varme til lokalene basert på fornybart biobrensel. Løsningen ble iverksatt i begynnelsen av 2010. Resultatet er en årlig reduksjon av fabrikkens utslipp av karbondioksid på 2 500 tonn.

Siden 1990 har fabrikken som fremstiller Pandas produkter kjøpt energi som en servicetjeneste fra Adven. På slutten av 2000-tallet flyttet de fabrikken og gjorde samtidig endringer i energiproduksjonen.

– Den nyeste energiløsningen vi iverksatte førte til en betydelig reduksjon av fabrikkens utslipp; en reduksjon på 2 500 tonn årlig, sier kundeansvarlig for Adven i Finland, Jari Ojala.

Energianlegget benytter et trebasert brensel som kjøpes av lokale leverandører. Når man konverterte fra fossile brennstoffer til biobrensel, kunne man dessuten gjenbruke den gamle kjelen. En av kjelene fungerer nå som en reserve for å garantere tilgang på damp også under en produksjonsstopp.

Pålitelig dampproduksjon er nøkkelen

I næringsmiddelindustrien har produksjon av energi stor innvirkning på karbondioksid-utslippet. Lakrisen og de andre søtsakene som produseres i Panda-fabrikken fremstilles ved hjelp av damp. Fabrikken krever derfor tilgang på damp året rundt.

Ettersom fabrikkene er i drift 24/7 stiller Panda høye krav til pålitelighet og kvalitet i energiløsningen. Den mest følsomme delen i produksjonsprosessen er kokingen av likøren som brukes i enkelte søtsaker. Den krever et helt nøyaktig trykk.

– Pålitelighet er kjempeviktig, mener drifts- og vedlikeholdssjefen i Panda, Arto Aarrelampi. Vi kan ikke produsere varene våre dersom energiforsyningen ikke fungerer. Hvis vi får problemer med dampproduksjonen, kommer mange av de flytende stoffene, som for eksempel sjokolade og fett, til å stivne. Det går ikke. Vi ønsker ikke at produktene skal stivne før på det aller siste trinnet i produksjonsprosessen.

I næringsmiddelindustrien blir reglene for produksjon stadig oppdatert og innstrammet. Det innebærer at Adven utover å sikre kvalitet og leveransetrygghet, også må ta hensyn til kundens endrede behov og forutsetninger rundt energiforsyningen.