Cytiva
Referanser

Energigjenvinning gjør det mulig å oppfylle miljøkravene og sparer energi

Cytiva (tidligere en del av GE Healthcare Life Sciences) er et ledende globalt medisin- og legemiddelfirma med virksomhet i cirka 40 land. De har blant sine lokasjoner et viktig anlegg i Uppsala. I drøyt 100 år har selskapet levert viktige innovasjoner og løsninger til helsevesenet. Siden sommeren 2018 har Cytiva samarbeidet med Adven for avkjøling av avløpsvann og varmegjenvinning.

Cytiva leverer tjenester og løsninger for diagnostisering, behandling og overvåking av pasienter, samt tilvirking av biofarmasøytiske preparater. På fabrikken i Uppsala jobber det rundt 1200 personer og produktene selges i over 160 land. Cytiva ønsker å hjelpe tilbydere av helsetjenester med å øke deres kapasitet og produktivitet slik at de kan tilby enda bedre omsorg for sine pasienter. Samtidig som produksjonen i Uppsala har økt de siste årene, har strengere miljøkrav påvirket virksomheten. Det har gjort at Cytiva har valgt å samarbeide med Adven for gjenvinning av varme og kulde fra avløpsvann.

– Med stort engasjement og høy kompetanse kunne Adven raskt hjelpe Cytiva med å løse vår utfordring med tidvis høye avløpstemperaturer. Med et relativt komplekst anlegg kan derfor temperaturen på avløpsvannet nå reguleres. Varmen kan også overføres til byggene våre for redusert energiforbruk. Dette bidrar til at vi når våre miljømål, sier Joel Kröjs, Energi Controller på Cytiva i Uppsala.

– Hos Cytiva jobber vi intensivt og målrettet for redusert miljøpåvirkning fra produktene våre. Dette er et eksempel på et prosjekt der vi i samarbeid med Adven har løst problemet på en måte som gir oss merverdi i form av redusert bruk av energi til oppvarming, og dermed også redusert miljøpåvirkning, sier Cecilia Sjöstedt, Site Leader & konsernsjef hos Cytiva i Uppsala.

Overskuddsenergi tilbakeføres til virksomheten

Advens anlegg hos Cytiva kom i drift sommeren 2018. Løsningen består av tre varmepumper som tar vare på varmeenergien som finnes i avløpsvannet. Utgangspunktet var et krav om å senke temperaturen på vannet som ble sendt til det kommunale renholdsverket, men avgjørelsen førte også til både miljømessige og forretningsmessige fordeler for Cytiva.

– Det har vært et spennende miljøprosjekt med økonomiske fordeler for kunden. Cytiva sin ambisjon om å forbedre virksomhetens påvirkning på miljø og klima, går hånd i hånd med Advens motivasjon og ekspertise. Begge parter verdsetter profesjonelle, nære og langsiktige samarbeid høyt, sier Mats Olofsson, kundeansvarlig hos Adven.

Anlegget kan utvinne både varme og kulde fra avløpsvannet. Cytiva bruker gjenvunnet varme til å varme opp lokalene for sine 1200 medarbeidere. Dette reduserer behovet for innkjøpt energi. På kalde dager kan varme også gjenbrukes i egne prosesser ved behov og på varme dager kan kjøling brukes for å holde temperaturen nede.

– Cytiva sin virksomhet er livsviktig. Når vi som samarbeidspartner kan komme inn og støtte med det vi er best på, kan Cytiva fokusere sine ressurser på å gjøre en forskjell for mennesker over hele verden. Det er akkurat slike samarbeid vi brenner for. Å få være med på å styrke Cytivas konkurranseevne for framtiden føles veldig viktig, sier Henrik Johansson Casimiro, konsernsjef hos Adven.