Kemira Chemicals
Referanser

Adven forbedrer kjemiselskapets energieffektivitet

kemira-chemicals-energy-solutions-adven

Kemira og Adven undertegnet i begynnelsen av 2018 en langsiktig samarbeidsavtale rundt energiforsyning. Samarbeidet satt i gang da Kemira Chemicals og strømleverandøren Leppäkosken Sähkö solgte sine energianlegg til Adven. Handelen innebar at Adven tok over driften av de to anleggene.

– Vi er svært glade for at Kemira valgte oss som energipartner. Vi tror på et langsiktig samarbeid og er glade for å kunne bruke våre kunnskaper til å forbedre effektiviteten i energiproduksjonen, sier Advens sjef i Finland, Ari Vanhanen.

Bærekraft i sentrum for samarbeidet

– Adven utmerker seg blant konkurrentene som en energipartner med erfaring med energiproduksjon i krevende industrimiljøer, forteller Tommi Kankkunen, produksjonssjef hos Kemira Chemicals.

– Vi kan gjennomføre utviklingsprosjekter som forbedrer energieffektiviteten også i de mest krevende industrielle miljøer, forteller kundesjefen i Adven, Henrik Vasama.

– I dette tilfelle hadde vi et godt utgangspunkt med tanke på bærekraft. Derfor blir vår rolle å sette søkelyset på energieffektivitet og prosessintegrasjon, for eksempel hvordan vi best kan utnytte gjenværende hydrogen fra prosessene. Innen industrisektoren er driftskvalitet og tilgjengelighet alltid i fokus, fortsetter Vasama.

Spillvarme for oppvarming til innbyggerne

Som en del av handelen tok Adven også over fjernvarmenettet i Pehula i Sastamala.

– Fjernvarmeproduksjonen i Pehula er hydrogenbasert. I Joutseno produserer vi også elektrisitet, prosessdamp og fjernvarme med hydrogen. Fjernvarmeproduksjonen er nå delvis integrert i fabrikkens prosesser for å ta vare på spillvarme, forklarer Vasama.