DuPont Nutrition & Biosciences
Referanser

Adven bygger biogassanlegg i Hangö i Finland

our-purpose-adven

Adven har utviklet en løsning for produksjon av biogass basert på nitrogenrik biomasse. Det nye anlegget styrker den sirkulære økonomien i området rundt Hangö.

Adven planlegger å bygge et produksjonsanlegg for biogass i Hangö i Sørvest-Finland. Biogassen vil produseres av sidestrømmer fra DuPont Nutrition & Biosciences fabrikk i Hangö samt fra det lokale renseanlegget, Hangon Puhdistamo Oy. Dette vil bidra til å styrke den sirkulære økonomien i området på flere måter. Biogass blir ikke bare brukt som drivstoff, men kan også tjene som en kilde til energi for varme og elektrisitet. I Hangö kommer varmeenergi fra biogass til å bli ført ut på det lokale fjernvarmenettet, som eies av Adven og som vil dekke cirka 20 prosent av energibehovet. Det vil også bli produsert grønn elektrisitet fra biogass som skal brukes lokalt på anlegget.

I tillegg til å produsere biogass, vil anlegget produsere materiale for bedre jord og næringsrik gjødsel for jordbruk. Biogassanlegget kommer også til å gjenvinne vann. Fordi reststrømmene som brukes til biogassproduksjonen inneholder en høy andel vann, vil det renses og gjenbrukes i renseanleggets prosesser og dermed redusere vannforbruket.

– De viktigste råvarene i vår fermenteringsprosess kommer fra jordbruk. De næringsstoffene vi bruker i prosessen vår ligner de som brukes som gjødsel i jordbruk. Tenk deg et kretsløp der vi bruker råstoffer fra jordbruk til å produsere enzymer, samt reststrømmer som brukes i Advens biogassanlegg som deretter skaper energi og næringsrik gjødsel. Det er virkelig tilfredsstillende å kunne produsere enzymer som gjør det mulig å vaske klær i kun 20 graders vann, og dermed spare energi. Samtidig blir gjenværende strømmer til energi og gjødsel – som til slutt brukes på nytt på samme sted som våre råvarer ble hentet fra, sier Stefan Ekbom, fabrikksjef på DuPont Nutrition & Biosciences i Hangö.

– Takket være en lang pilotperiode har vi nå klart å utvikle en løsning for å produsere biogass fra nitrogenrikt slam. Etter mange tester fant vi endelig en kombinasjon av teknikker som førte til denne løsningen, sier Hanna Litendahl, salgsansvarlig i Adven.

Biogassanlegg påvirker ikke nærmiljøet

Det kompakte biogassanlegget vil ikke skape problemer med lukt i området, fordi prosessen foregår i lukkede rom. De illeluktende gassene fanges opp og føres til en spesiell del av anlegget for behandling. Reststrømmene transporteres til biogassanlegget i et lukket rør.

– For å kunne produsere biogass fra nitrogenrikt slam har det tidligere vært nødvendig å fortynne slammet med andre reststrømmer. Denne metoden krever ofte transport av slam og råterester frem og tilbake, noen ganger lange avstander. Nå har vi en løsning som gjør at nitrogenrikt slam kan brukes lokalt og dermed helt eliminere behovet for transport, forklarer Hanna videre.

Det finske Arbets- og näringsministeriet har tildelt Adven 2,5 millioner euro i støtte for biogass-prosjektet som et ledd i deres satsning på fornybar energi. Bioogassanlegget er forventet å være i drift senest i 2023. En vurdering av anleggets miljørisiko startet i mars 2020. Anlegget skal driftes og fjernovervåkes av Adven.

Hvordan vil biogassproduksjonen i Hangö fungere?

  1. Adven mottar organiske reststrømmer fra enzymproduksjonen og renseanlegget via en ledning.
  2. Anlegget skal produsere 15 000 megawatttimer med biogass.
  3. Adven vil produsere både elektrisitet og varme fra biogassen.
  4. Elektrisiteten brukes blant annet på Advens energianlegg. I fremtiden vil det også være mulig å bruke biogassen som drivstoff.
  5. Varmeenergien vil bli distribuert til det lokale fjernvarmenettet og dekke cirka 20% av energibehovet.
  6. Reststrømmene fra biogassproduksjonen vil brukes til å produsere materialer for jordforbedring og flytende gjødsel for jordbruk.
  7. Sammen med reststrømmene kommer det store mengder vann til biogassanlegget. Vannet blir renset av membranteknologi (omvendt osmose) som renser det til drikkevannskvalitet. Vannet vil deretter kunne gjenbrukes på det lokale renseanlegget og skape et kretsløp som reduserer vannforbruket deres.

For mer informasjon om prosjektet:

Hanna Litendahl, Salgsansvarlig Adven, hanna.litendahl@adven.com, tlf. +358 50 464 4629