Referanser

Se noen utvalgte eksempler på hvordan vi sammen med kundene våre skaper morgendagens løsninger innen energi og vann.
Industrier Næringsmidler Energiproduksjon
Valio

Skreddersydd og bærekraftig energi til Valios meierier

Adven har i mange år hatt et omfattende samarbeid med finske Valio. Ved elleve av Valios meierier har Adven planlagt, bygget og investert i energianlegg som forsyner meieriene med varme og kulde. Siden produksjonen varierer på de ulike meieriene, har Adven utviklet løsninger tilpasset de respektive meierienes forutsetninger og krav.…

Industrier Metaller, mineraler og gruver Gjenvinning av restprodukter og sidestrømmer ...
Terrafame

Krafttak i energiproduksjonen reduserte Terrafames utslipp av CO2 med 9000 tonn

Metallbedriften Terrafame samarbeider med Adven for å redusere karbondioksidutslippet på anlegget i Sotkamo med 9000 tonn. Det tilsvarer 90% av selskapets totale utslipp og forventes å kunne realiseres i løpet av 2021. Tiltakene inkluderer et nytt energianlegg, gjenbruk av overskuddsvarme samt nye investeringer i det lokale fjernvarmenettet. Alt skal tilpasses…

Industrier Næringsmidler Energiproduksjon
Orkla group

Fornybar energi reduserer klimapåvirkningen fra Orklas godteriproduksjon

Produksjon av energi har stor innvirkning på karbondioksid-utslippet fra næringsmiddelindustrien. Varemerket Panda, som tilhører Orkla-konsernet, har lave utslipp når de lager sitt godteri. Adven leverer damp til godteriproduksjonen og varme til lokalene basert på fornybart biobrensel. Løsningen ble iverksatt i begynnelsen av 2010. Resultatet er en årlig reduksjon av fabrikkens…

Industrier Industriell vannrens Energiproduksjon
Nammo

Kretsløp gir kraftig reduksjon i fabrikkens vann- og energiforbruk

Adven produserer damp og varme til Nammos fabrikk i det sentrale Finland. Ved å sirkulere vann som brukes i produksjonen har man halvert vannforbruket og utnyttet ubenyttet varme ved å føre det ut på det lokale fjernvarmenettet. Besparelsen tilsvarer energiforbruket til 250 eneboliger. Nammos fabrikk i Vihtavuori i det sentrale…

Industrier Kjemi og legemidler Energiproduksjon
Kemira Chemicals

Adven forbedrer kjemiselskapets energieffektivitet

Kemira og Adven undertegnet i begynnelsen av 2018 en langsiktig samarbeidsavtale rundt energiforsyning. Samarbeidet satt i gang da Kemira Chemicals og strømleverandøren Leppäkosken Sähkö solgte sine energianlegg til Adven. Handelen innebar at Adven tok over driften av de to anleggene. – Vi er svært glade for at Kemira valgte oss…

Industrier Næringsmidler Gjenvinning av restprodukter og sidestrømmer ...
Hankkija

Havreskall blir til energi på Hankkijas fabrikk i Åbo

Damp til Hankkijas fabrikk i Åbo produseres ved å brenne havreskall, et av fabrikkens restprodukter. De stigende prisene på fossile brennstoffer samt klimamålene gjør at industrien leter etter alternative og fornybare brennstoffer i eget nærområde. Hankkijas fabrikk i Åbo fremstiller fôr til svin og fjærkre. Havreskall i pulverform er et…

Industrier Kjemi og legemidler Energiproduksjon
Cytiva

Energigjenvinning gjør det mulig å oppfylle miljøkravene og sparer energi

Cytiva (tidligere en del av GE Healthcare Life Sciences) er et ledende globalt medisin- og legemiddelfirma med virksomhet i cirka 40 land. De har blant sine lokasjoner et viktig anlegg i Uppsala. I drøyt 100 år har selskapet levert viktige innovasjoner og løsninger til helsevesenet. Siden sommeren 2018 har Cytiva…