Effektiv energiproduksjon for industrien

Løsninger og tjenester for en mer bærekraftig energiproduksjon og effektiv energiforbruk

Det foregår store forandringer i hvordan industrien håndterer energi og vann. Drivkreftene bak dette er blant annet klimaproblematikk, energieffektivitet og smartere bruk av ressurser. Med nærmere 40 års erfaring i bransjen og et stort antall referanser, er vi en ledende leverandør av bærekraftige energiløsninger for industrien. Ved å undersøke virksomhetens energi- og vannforbruk oppdager vi potensiale i hvordan kundens prosesser kan drives mer bærekraftig og energieffektivt. Oppdag det fulle potensialet deres!


Effektiv energiproduksjon

Industriell dampproduksjon

De fleste industrielle prosesser krever energitilførsel i form av damp og varmtvann. I dag kan primærbehovet møtes på en effektiv måte og muliggjøre besparelser i form av lavere energiforbruk og mindre klimaavtrykk. Ettersom dampforbruk er en stor kostnadspost i prosessindustrien, leter bedriftene hele tiden etter forbedringspotensiale. Når virksomheten vokser, øker ofte behovet for damp, som igjen kan løses med investeringer i ny kapasitet. Med et helhetsperspektiv på energiforbruket kan man i stedet finne muligheter til å gjenvinne varme fra eksisterende prosesser. På denne måten kan man redusere det primære energiforbruket, og noen ganger også det totale dampforbruket.

Industriell kjøling og kjølevann

Vanligvis brukes det naturlige kjølemidler som ammoniakk og karbondioksid for å produsere kjøling i industrien. Varmen som skapes i kjøleprosessen, kan ivaretas av varmepumper. Da kan varmen føres tilbake til varmtvannkretsen i stedet for å slippes ubenyttet ut i luften. Nøkkelen til gode løsninger for industriell kjøling og kjølevann er at den energien som skapes i kjølingsprosessen benyttes så effektivt som mulig. Adven har over 20 års erfaring med drift av kunders anlegg for industriell kjøling og kjølevann.

Varmegjenvinning

Stadig flere er interessert i å ta vare på overskuddsvarme fra industrianlegg. Formålet er ofte å redusere utslippet fra virksomheten og redusere kostnader i energiproduksjonen. Ved å fange opp overskuddsvarmen fra eksisterende prosesser, kan man enten dekke økende energibehov eller erstatte deler av den nåværende energiproduksjonen, som muligens har større påvirkning på miljøet. Overskuddsvarmen kan deretter brukes i fabrikkens egne produksjonsprosesser eller til oppvarming av andre eiendommer i nærheten. Effektiv bruk av overskuddsvarme fremmer bærekraft og innebærer ofte mindre kostnader.

Oppvarming av eiendommer

Når damp eller varmtvann brukes til industrielle prosesser, benyttes vanligvis den samme energien til å varme opp selve industribygget eller andre eiendommer i nærheten. Med riktig infrastruktur kan tettsteder eller kommuner få energi til fjernvarmenettverket sitt fra et industrianlegg. Slik kan varme leveres til tusenvis av husholdninger og bedrifter.

Hvordan arbeider vi?

Vår Energy as a service-modell gir ny driv til virksomheten din

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar gjennom hele kjeden, fra design og bygging, til drift og vedlikehold av anlegget. For ikke å nevne døgnovervåking og kontinuerlige forbedringer.

expand_moreLes mer

Utvikle

En helhetsanalyse ligger til grunn for alle løsningene våre.

Bygge og eie

Vi står for hele investeringen med fullt ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Drift og vedlikehold

I tillegg til fjernovervåking døgnet rundt sikres pålitelige energileveranser av 250 driftseksperter.

Forbedre

Kontinuerlige forbedringer er nøkkelen til å møte endrede behov.

Pålitelig drift er ekstremt viktig for oss og Adven sin levering av varme til fabrikken i Seinäjoki har til nå vært veldig stabil. I valget av energipartner var det viktig med lønnsomhet i prosjektene, men også bærekraft. Valios langsiktige mål er å oppnå karbondioksidnøytral produksjon i 2035. Overgangen til fossilfri brensel i energiproduksjonen er derfor et viktig steg i riktig retningen.
Peter Fabritius
Energisjef hos Valio