Sirkulære løsninger for gjenvinning av restprodukter og sidestrømmer

Sirkulær økonomi i industrien – fra avfall til besparelse

Nesten alle industrielle prosesser skaper en form av sidestrømmer – råmaterialer, avløpsvann, overskuddsenergi eller kjemikalier – som går til spille etter produksjonen. I dag kan disse strømmene gjenbrukes eller foredles til nye produkter med ny verdi. Det er en økende interesse innen industrien for en mer sirkulær behandling av egne råvarer. Utnyttelse av sidestrømmer er noe som ofte diskuteres i de nye investeringsprosjektene hos Adven. Ved å ta vare på og foredle restproduktene, kan Adven bistå bedriften din til å realisere en sirkulær økonomi, redusere kostnader og skape nye forretningsmuligheter. Oppdag potensialet deres!

Nye forretningsmuligheter

De vanligste reststrømmene er overskuddsvarme og avløpsvann. Men det er også mange andre typer strømmer som kan ivaretas og gjenbrukes etter bearbeidelse og foredling. Enkelte restprodukter i industrien kan brukes slik som de er, for eksempel som brensel i egen energiproduksjon. Noen ganger kan sidestrømmene inneholde produkter som kan bearbeides for å øke verdien og skape nye inntektsmuligheter. For eksempel kan næringsstoffer som finnes i avløpsvann eller slam brukes som gjødsel i landbruk. Adven finner alltid den løsningen som passer best for den enkelte kunden og som gir gevinster i form av bærekraft og lønnsomhet.

Biogassproduksjon fra sidestrømmer

I mange tilfeller sendes sidestrømmer til en tredjepart for fjerning til tross for at de kan utnyttes til fordel for industrien. Strømmer som inneholder store mengder organisk materiale kan for eksempel forvandles til biogass og brukes til å produsere damp. Samtidig som man effektivt utnytter varmeenergien i biogassen, unngår man unødvendige avgifter knyttet til organisk avfall samt kostnader til primærenergi og transport av brensel. I beste fall kan man til og med unngå avgifter for rejektvann dersom man utnytter slammet fra avløpsvannet lokalt til produksjon av biogass.

Med lukkede vannsystemer i industrien oppstår også muligheter for å forbedre vanneffektiviteten. Les mer om industriell vannrens.

Hvordan arbeider vi?

Vår Energy as a service-modell gir ny driv til virksomheten din

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar gjennom hele kjeden, fra design og bygging, til drift og vedlikehold av anlegget. For ikke å nevne døgnovervåking og kontinuerlige forbedringer.

expand_moreLes mer

Utvikle

En helhetsanalyse ligger til grunn for alle løsningene våre.

Bygge og eie

Vi står for hele investeringen med fullt ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Drift og vedlikehold

I tillegg til fjernovervåking døgnet rundt sikres pålitelige energileveranser av 250 driftseksperter.

Forbedre

Kontinuerlige forbedringer er nøkkelen til å møte endrede behov.

Det er viktig for oss å benytte lokal. Muligheten til å bruke våre egne restprodukter var avgjørende for beslutningen om å investere. Vi blir nå helt selvforsynte på brensel, kostnadseffektiviteten forbedres og andelen av råmaterialer fra Finland øker betraktelig. Alt dette gir merverdi til kundene våre. Kontinuerlig forbedring er en viktig del av strategien vår. Derfor vil vi også innføre nye løsninger som er mer energieffektive og bedre for miljøet.
Jarno Erkamaa
Fabrikksjef på Hankkija i Åbo

Clara Tamm

New Business Developer Industrial Solutions