Miljøvennlige energi-, vann og prosessløsninger for industrien

Løsninger for industrien

Adven har levert energitjenester til industrien i nærmere 40 år. Takket være tillit fra kundene våre har vi samlet erfaringer som gjør at vi hele tiden kan utvikle sortimentet vårt og skreddersy løsninger i enda større grad. Vi produserer industriell damp, varme og kulde. Vi leverer også infrastruktur- og prosessløsninger for å forbedre vann- og materialeffektiviteten. Modellen vår, Energy as a service, bygger på et langsiktig samarbeid der Adven tar ansvaret for utvikling, investering, bygging, drift, vedlikehold og optimering av anlegget.

Oppdag eget potensiale!

Vi starter med å tilegne oss en grundig forståelse av kundens prosesser og behov. Vi gjennomfører en helhetsanalyse som avdekker forbedringspotensialet i energi- og vannforbruk, utslipp og kostnader. Vi gjør et dypdykk i flere ulike energirelaterte områder, inkludert energi- og vannforbruk. Vi undersøker også muligheter for restprodukter og avløpsvann. En helthetlig oversikt gir kundene nye perspektiver på hvordan prosesser kan drives mer energieffektiv og bærekraftig. Adven står deretter for investeringen som kreves for å gjennomføre endringene. Vi tar det fulle ansvaret for prosjektledelse, drift og vedlikehold av anlegget under det videre samarbeidet.

Hvordan arbeider vi?

Vår Energy as a service-modell gir ny driv til virksomheten din

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar gjennom hele kjeden, fra design og bygging, til drift og vedlikehold av anlegget. For ikke å nevne døgnovervåking og kontinuerlige forbedringer.

expand_moreLes mer

Utvikle

En helhetsanalyse ligger til grunn for alle løsningene våre.

Bygge og eie

Vi står for hele investeringen med fullt ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Drift og vedlikehold

I tillegg til fjernovervåking døgnet rundt sikres pålitelige energileveranser av 250 driftseksperter.

Forbedre

Kontinuerlige forbedringer er nøkkelen til å møte endrede behov.

Hos Cytiva jobber vi intensivt og målrettet for redusert miljøpåvirkning fra produktene våre. Dette er et eksempel på et prosjekt der vi i samarbeid med Adven har løst problemet på en måte som gir oss merverdi i form av redusert bruk av energi til oppvarming, og dermed også redusert miljøpåvirkning.
Cecilia Sjöstedt
Site Leader & konsernsjef hos Cytiva i Uppsala

Andreas Lanneström

Head of New Industrial Sales