Energy as a service®

Samarbeid som styrker industri for fremtiden gjennom bærekraftige energi-, vann- og prosessløsninger.

Klimaforandringene og et økt press på jordas ressurser gjør at mange selskap jobber intensivt med å redusere sin påvirkning på klimaet og miljøet. Samtidig øker kravene til lønnsomhet. Stadig hardere konkurranse på verdensmarkedet gjør at bedrifter må prioritere avgjørelser som gir besparelser eller muliggjør ytterligere vekst.

Men tenk om det finnes alternativer som ikke tvinger dere til å prioritere? Tenk om dere kan gjennomføre de tiltakene bedriften behøver for å styrkes på lang sikt, men som har kommet i bakgrunnen fordi tilgjengelig kapital brukes til mer akutte formål? Tenk om noen kan ta seg av deres virksomhetskritiske behandling av vann og energi – når det virker så langt unna deres egen kjernevirksomhet at dere verken kan eller ønsker å investere i den?

Vi kan det. Adven er eksperter på å levere bærekraftige og sirkulære energi-, vann og prosessløsninger til bruk for prosessindustrien og eiendomssektoren. Ved å velge oss som en langsiktig partner åpner du nye dører til å realisere virksomhetens mål om bærekraft, forminsket klimaavtrykk og vern av jordas – og deres egne – ressurser. Vi står for investeringen og tar ansvar for hele prosessen, fra utvikling og bygg av anlegg til drift og vedlikehold. Dette inkluderer døgnovervåkning og kontinuerlige forbedringer av anlegget.

Med oss som partner kan dere bruke energi på en helt ny måte og samtidig fokusere på å styrke virksomheten for fremtiden.

Hvordan arbeider vi?

Vår Energy as a service-modell gir ny driv til virksomheten din

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar gjennom hele kjeden, fra design og bygging, til drift og vedlikehold av anlegget. For ikke å nevne døgnovervåking og kontinuerlige forbedringer.

expand_moreLes mer

Utvikle

En helhetsanalyse ligger til grunn for alle løsningene våre.

Bygge og eie

Vi står for hele investeringen med fullt ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Drift og vedlikehold

I tillegg til fjernovervåking døgnet rundt sikres pålitelige energileveranser av 250 driftseksperter.

Forbedre

Kontinuerlige forbedringer er nøkkelen til å møte endrede behov.

De ulike delene i vår Energy as a service-modell

Utvikle

Vi begynner alltid med en grundig vurdering av kundens prosesser, virksomhet og spesielle behov. Adven etablerer et team med eksperter som jobber sammen for å komme fram til best mulige løsning for kunden. Vi fordyper oss i alle energirelaterte områder, gransker energi- og vannforbruk, samt utforsker potensialet i restprodukter og avløpsvann. Med utgangspunkt i analysen presenterer vi et teknisk konsept for den nye løsningen.

• Skreddersydde løsninger som imøtekommer kundens krav og behov
• Økonomiske og tekniske beregninger på stedet
• Helhetsgrep på prosessene og et langsiktig perspektiv
• Løsninger som er uavhengige av teknikk og brensel

Bygge og eie

En av hjørnesteinene i denne modellen er at Adven står for investeringen. Energy as a service-modellen inkluderer en langsiktig leveranseavtale der Adven utfører hele prosessen – fra konseptutvikling til drift av det ferdige anlegget. Vi tilbyr et finansieringsalternativ der investeringen ikke belaster kundens balanseregnskap og som gjør det mulig for dem å heller investere i sin egen kjernevirksomhet. Advens prosjektorganisasjon sørger for at anlegget bygges i henhold til konseptplanen. Ekspertise innhentes fra den interne driftsorganisasjonen for å sikre at løsningen fungerer som planlagt og møter kundens behov etter at den er satt i drift.

• Capex dekkes av Adven
• Investeringskostnadene belaster ikke kundens balanseregnskap
• Byggeprosjektet utføres av Adven
• Adven tar ansvar for samordning av leverandører

Drift og vedlikehold

Når anlegget er ferdigstilt, er det Advens drift- og vedlikeholdsavdeling, bestående av 250 eksperter, som er ansvarlig for den daglige driften. Vårt servicenettverk driver kontinuerlig døgnovervåking i alle land der vi har virksomhet. Vi har lokalt driftspersonell i nærheten og noen ganger i kundens egne fasiliteter. Utover dette er alle anleggene til Adven koblet til et fjernovervåkingssystem. Adven overvåker driften av anleggene fra sitt sentrale kontrollrom 24/7.

• Optimert løsning ut fra kundens behov
• Drift og vedlikehold med spesialistkompetanse og erfaring
• Overvåking og oppfølging
• Høy pålitelighet og kostnadsbevissthet med fjernovervåking 24/7
• Tilgang til kompletterende energikilder i reserve

Forbedre

Sammen med kunden utvikler og forbedrer Adven anlegget basert på tilbakemeldinger, endrede behov og forbedringspotensiale. Samarbeidet videreutvikles i takt med kundens virksomhet. Med et langsiktig perspektiv og innsikt i kundens prosesser og metoder kan Adven utvikle anleggene slik at virksomheten møter endrede krav.

• Kundeservice og felles utviklingsarbeid
• Analyse av energidata
• Videreutvikling av tjenesten og oppdateringer av den tekniske løsningen
• Gjenbruk av utstyr
• Fleksibilitet og skaleringsevne
• Redusert økonomisk risiko

Jeg vil si at det å gi Adven det fulle ansvaret for energispørsmål styrker virksomheten. De tilbyr også en sentralisert overvåking. Dette bidrar til kostnadseffektivitet.
Timo Panula
Fabrikksjef i Valio