Advantage in energy. For business, people and planet.

Våre løsninger og tjenester for industrier

Sammen med kundene våre utvikler, bygger og driver vi morgendagens vann- og energiløsninger til fordel for bedrifter, mennesker og miljø.

Industriell energiproduksjon

Løsninger og tjenester for en mer bærekraftig energiproduksjon og mer effektiv energibruk.

Industriell vannrens

Uoppdagede muligheter innen vannrens.

Fordamping

Mer effektive industriprosesser med MVR-fordamping.

Bearbeiding og gjenvinning av restprodukter og sidestrømmer

Sirkulær økonomi i praksis – fra avfall til besparelser.

En av grunnene til at vi valgte Adven som partner, var at de leverer løsningen som en servicetjeneste. De har hele ansvaret for vedlikehold og overvåking av anlegget. Dette er noe som skaper trygghet for oss. Det blir enda viktigere dersom vi bygger ut fabrikken og får enda mer å tenke på for vår del.
Terje Hyldmo
Manager Commercial and Business Development i Biokraft

Andreas Lanneström

Head of New Industrial Sales