Oktobris 20, 2020
Zinas

Valmierā atklāta šķeldas katlumāja ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem

Ieguldot 5,148 milj. EUR, tostarp 1,66 milj. EUR ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, Valmierā atklāta AS “Valmieras Enerģija” jaunā šķeldas katlumāju, kas veicinās pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, jo vairāk nekā 90% saražotā apjoma saražos no atjaunojamajiem energoresursiem, ļaujot samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 CO2 ekvivalenta tonnām gadā.

“Jaunā šķeldas katlu māja ir Valmierai nozīmīgs projekts, jo tajā paredzētā siltumenerģijas ieguves izejvielu dažādošana garantēs lielāku siltumenerģijas gala tarifa noturību pret izejvielu iepirkuma cenas svārstībām. Šķelda kā atjaunojamais energoresurss pamatā aizstās līdz šim Gaujas labā krasta apkurē izmantoto fosilo dabasgāzi. Tādējādi jaunās katlumājas izmantošana nodrošinās Valmieras energoapgādes atbilstību ES Zaļā kursa prasībām par ietekmes uz vidi mazināšanu”, Valmieras domes priekšsēdētājs J. Baiks

Katlumāja ir aprīkota ar  modernām tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk nekā pēdējās trijās apkures sezonās. Katlumājas šķeldas pieņemšanas mezglam ir augsta ražība, un pieņemšanas process ir maksimāli automatizēts. Tas ne tikai ļauj nodrošināt augstu energoefektivitāti un saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti, nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem, bet arī samazināt personāla iesaisti šķeldas nogādē līdz apkures iekārtai. Arī citas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas pakāpi, kas nodrošina efektīvu degšanas procesu vadību vienlaikus ar samazinātu izmešu daudzumu. Īpaši ir padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli uzlabotu darba drošību. Katlumājā darbojas biokurināmā katls ar 9 MW jaudu, kā arī dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar 1,5 MW jaudu.

“Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, un jaunā šķeldas katlumāja tam ir lielisks piemērs. Izmantojot dažādas tehnoloģijas, esam radījuši siltumenerģiju ražojošu sistēmu, kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina stabilāku, prognozējamāku siltumenerģijas tarifu. Tieši siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens no galvenajiem uzdevumiem, realizējot katlumājas būvniecības projektu. Ņemot vērā, ka izmaksas par apkuri un karsto ūdeni sastāda būtisku izdevumu daļu iedzīvotāju ikmēneša budžetā, vēlamies palīdzēt Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi šajā un arī nākamajās apkures sezonās,” pauž SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Jaunā šķeldas katlumāja savu darbību uzsāk jau šajā apkures sezonā. Katlumājas būvniecībā tika iesaistīti vairāki Valmieras reģiona uzņēmēji. Arī turpmāk jaunā katlumāja veicinās ekonomiku, vietējiem uzņēmējiem dodot iespēju piegādāt apkurei nepieciešamo izejvielu – šķeldu.

“Lai arī mēs zinām, ka enerģijas ražošana atstāj vislielāko ietekmi uz ekoloģiju, mums Adven ir skaidrs virziens, ka vēlamies kļūt par daļu no risinājuma klimata pārmaiņu novēršanai un Valmieras jaunā šķeldas katlumāja ir viens no tādiem lieliem soļiem šajā virzienā. Pārejot no fosilā kurināmā uz biokurināmo, mēs samazināsim CO2 emisijas un iedzīvotājiem nodrošināsim stabilāku, pieejamāku siltumenerģijas tarifu. Šādi ieguldījumi Adven ir ļoti būtiski, un Latvijā ir daudz uzņēmumu, kur varētu Valmieras piemēram. Protams, šie projekti var notikt tikai tad, ja iesaistīto pušu intereses sakrīt. Mēs priecājamies, ka Adven stāsts Latvijā aizsākās Valmierā, jo zaļa un efektīvāka enerģijas ražošana ir bijis viens no pašvaldības pamatmērķiem. Mēs atradām izcilus partnerus šī projekta īstenošanai, ”tā Urmo Heinam, Adven Baltic izpilddirektors.

SIA “Adven Latvia” un Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība AS “Valmieras Enerģija” ražo līdz 84% no Valmieras centralizētajā siltumapgādē izmantojamās siltumenerģijas, ko siltumapgādes operators SIA “Valmieras ūdens” nogādā līdz ēkām Gaujas kreisajā un labajā krastā, nodrošinot karsto ūdeni un apkuri..

Papildu informācijai:

Lauma Laube

“Adven Latvia”komunikācijas konsultante

E-pasts: lauma.laube@foxconsulting.lv

Mob. tālr.: +371 29285760

Dalīties

Māris Kānītis

Valdes loceklis