Augusts 30, 2021
Zinas

Siltumenerģētikas speciālists – pieprasīta un izaugsmes iespējām bagāta profesija

Pieprasījums pēc siltumenerģētikas speciālistiem tirgū ir augsts un vienmēr tāds būs. Kādēļ? Esošās iekārtas daudzos uzņēmumos nolietojas, un ir nepieciešams ieviest jaunas tehnoloģijas enerģijas ražošanas procesos. Līdz ar tehnoloģiju nomaiņu ir nepieciešami zinoši profesionāļi, kas tās ieviesīs un ar tām turpinās strādāt.

Paredzams, ka šo profesionāļu ieguldījumam būs būtiska ietekme nosprausto klimata mērķu sasniegšanā. Siltumenerģētikas speciālisti ne tikai veic inženiertehniskos aprēķinus un uz tiem balstītas analīzes, bet realizē savas idejas dzīvē, izvēloties atbilstošākās tehnoloģijas veicina aprites ekonomiku un resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Siltumenerģētikas speciālista izglītību iespējams iegūt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedrā. Jaunieši var pieteikties profesionālā bakalaura studiju programmai “Siltumenerģētika un siltumtehnika”, kur ir pieejamas budžeta vietas, vēlāk papildinot savas zināšanas un prasmes arī maģistrantūrā.

Pēc studiju beigšanas karjeras attīstības virzieni enerģētikas nozarē var būt dažādi – sākot ar inženieriem līdz ražošanas procesu vadītājiem un citiem augsta līmeņa speciālistiem. Ņemot vērā šīs nišas speciālistu trūkumu tirgū, strauja karjeras izaugsme ir iespējama gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Viss atkarīgs no paša vēlmēm, aizrautības un zinātkāres.

Studē siltumenerģētiku RTU un pievienojies “Adven Latvia” komandai!

Dalīties